UTDienstenCESSACCRegelingenMeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

UT Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Universiteit Twente heeft een meldcode opgesteld dat studenten en medewerkers kunnen volgen als zij vermoedens hebben dat (mede)studenten of kinderen, die deelnemen aan een door de UT georganiseerde activiteit, te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om fysiek geweld, maar ook psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. Een stappenplan en afwegingskader maken onderdeel uit van de meldcode. Het stappenplan helpt bij vroegtijdige signalering, het zorgvuldig nemen van beslissingen en het correct omgaan met meldingen. Het afwegingskader biedt inzicht in de afwegingen die gemaakt moeten worden. 

Actie bij vermoedens

Volg het stappenplan als er vermoedens zijn van betrokkenheid bij huiselijk geweld of kindermishandeling. Neem contact op met de aandachtsfunctionaris om de situatie te bespreken. Je kunt een afspraak maken via het secretariaat van SACC, +31 53 489 20 35 of hen benaderen per e-mail: sacc@utwente.nl. De aandachtsfunctionarissen zijn Marjolein Drent (marjolein.drent@utwente.nl) en Frido Oei (f.b.l.j.oei@utwente.nl).

Vervolg

Er wordt een afweging gemaakt van het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling en of het noodzakelijk is om een melding te maken bij Veilig Thuis of dat zelf hulp organiseren (ook) mogelijk is. Het afwegingskader kan hierbij helpen. De aandachtsfunctionaris kan in dit proces contact opnemen met Veilig Thuis, het adviespunt en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Contactgegevens Veilig Thuis: 0800 – 2000 (gratis 24/7). 

Meer informatie