Selectie en Plaatsing voor lotingstudies

De Bacheloropleidingen Technische Geneeskunde, Psychology en Technical Computer Science hebben een fixus, dat betekent dat er voor studiejaar 2022-2023 plaatsen worden toegewezen door middel van selectie. 

Aantal Plaatsen:

Technische Geneeskunde 150

Bachelor Pyschology 350

Technische Computer Science 400

Bezoek de website van de opleidingen voor meer informatie over fixus ( Selectie en Plaatsing ).