Selectieprocedure

Studiekeuze gemaakt?

De bacheloropleiding Psychology aan de Universiteit Twente heeft 400 studieplaatsen beschikbaar om onderwijs te kunnen bieden van hoge kwaliteit en een goede match met de opleiding te waarborgen. Als je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink en je (voorlopig) toegelaten bent, dan ontvang je een uitnodiging om deel te nemen aan onze selectieprocedure.

Gedurende het toelatingsproces en de selectieprocedure ontvang je mails van de universiteit en de opleiding. Soms vragen de e-mails je snel te antwoorden of actie te ondernemen, bijvoorbeeld in geval van toelating gerelateerde zaken. Daarom is het belangrijk dat je je e-mail regelmatig in de gaten houdt (zelfs dagelijks tussen het moment van het indienen van je aanmelding en 7 februari), inclusief je spam folder, om geen belangrijke informatie te missen.

Selectiecriteria

Tijdens de selectieprocedure doe je mee aan verschillende activiteiten die je competenties en geschiktheid voor de opleiding zullen toetsen. De selectieprocedure bestaat uit de volgende drie componenten:

1.    Online matching opdracht (20%)
Een opdracht om na te gaan of de opleiding Psychology bij je past, met het unieke technologische profiel zoals aangeboden aan de UT.

Inleverdeadline: maandag 4 maart 2024 09:00 (CET)

2.    Psychologie online schriftelijke toets (40%)
Open boek toets om je vaardigheden te evalueren om wetenschappelijke literatuur uit de psychologie te leren en je kennis toe te passen in maatschappelijke problemen. Voor deze toets ontvang je studiemateriaal om je voor te bereiden op de toets.

Datum toets: vrijdag 15 maart 2024

3.    Methoden en statistiek online schriftelijke toets (40%)
Open boek toets om je vaardigheden te evalueren om methoden en statistiek te leren en je kennis toe te passen in kleine voorbeelden. Voor deze toets ontvang je studiemateriaal om je voor te bereiden op de toets.

Datum toets: vrijdag 15 maart 2024


Voorbereiding

Om deel te kunnen nemen aan de selectie-activiteiten zul je je moeten voorbereiden. Hiervoor ontvang je instructies en materialen van de opleiding via e-mail tussen 1 en 7 februari 2024. Je hebt ongeveer vier weken om je voor te bereiden op de opdracht en ruim vijf weken om je voor te bereiden op de schriftelijke toetsen. De studiematerialen en de selectieactiviteiten zijn, net als het onderwijs in de bacheloropleiding, in het Engels.

Omdat de toetsen online plaatsvinden, is het nodig dat je de toetsen in een rustige omgeving kunt maken zonder de mogelijke aanwezigheid van anderen, om vermoedens van fraude te minimaliseren. Daarnaast is het noodzakelijk en je eigen verantwoordelijkheid, om te beschikken over een goed werkende internetverbinding.

Weging componenten

De weging van de opdracht en de twee toetsen zal resulteren in een eindscore van je prestaties. Alle kandidaten krijgen een rangnummer dat is vastgesteld op basis van deze eindscore. Dit betekent dat je (alleen) een rangnummer krijgt als je aan alle drie de activiteiten hebt deelgenomen. In het geval er identieke eindscores bestaan voor twee of meer kandidaten, dan zal het rangnummer worden toegewezen op basis van het niveau van hun score op de Psychologie toets. Mocht er nog geen uniek rangnummer bepaald kunnen worden op basis van voorgaande, dan zal de volgorde van rangnummers worden vastgesteld aan de hand van de matching opdracht. De score op de Methoden en Statistieken toets zal worden gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen kandidaten als de selectiecommissie na het toepassen van eerdergenoemde geen uniek rangnummer kon toewijzen.

Rangnummer

Na je deelname aan de selectie krijg je een individueel rangnummer toegewezen dat is gebaseerd op je eindscore op de drie selectiecomponenten. Jouw individuele rangnummer wordt op 15 april 2024 gepubliceerd in Studielink. Als je een studieplaats aangeboden krijgt, dan heb je 14 dagen om dit aanbod te accepteren. De plaats wordt automatisch aangeboden aan de volgende kandidaat op de ranglijst via Studielink als je het aanbod niet (op tijd) accepteert.

Kandidaten met een rangnummer hoger dan de maximum capaciteit van 400 studieplaatsen worden op een wachtlijst geplaatst, in de volgorde van hun positie op de totale ranglijst (dus op rangnummer). Er is nog een kans dat je een plaats aangeboden krijgt, omdat sommige kandidaten zich zullen terugtrekken. Studieplaatsen worden aangeboden tot en met 15 augustus 2024. Mocht je alsnog een aanbod krijgen voor studieplaats, dan zul je hierover een e-mail krijgen van Studielink. In dat geval moet je ook binnen 14 dagen de plaats te accepteren. Je vindt in een stappenplan via Studielink uitleg hoe je een studieplaats voor een numerus fixus opleiding kunt accepteren. Als je op de wachtlijst staat in afwachting van een eventuele studieplaats, houd dan rekening met de deadlines met betrekking tot je inschrijving.

Heb je op uiterlijk 15 augustus nog geen studieplaats aangeboden hebt gekregen? Dan betekent dit dat je niet kunt starten met de bacheloropleiding Psychology aan de UT in september 2024. Je kunt in totaal drie keer deelnemen aan de selectie. Let op: is je aanmelding na 15 januari nog actief (geweest)? Dan telt dit als een selectiepoging.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies