Zie Technische Geneeskunde

Aanmelden Bachelor Technische Geneeskunde

Je staat op het punt om je in te schrijven voor de Bachelor Technische Geneeskunde. Deze opleiding heeft een numerus fixus

Wil jij graag in september 2020 starten met de opleiding Technische Geeskunde (Klinische Technologie)? Zorg er dan voor dat je je uiterlijk 15 januari 2020 hebt aangemeld via Studielink, want dan ben je op tijd om mee te doen met de selectieprocedure. We wijzen de 150 beschikbare plaatsen voor het studiejaar 2020-2021 toe door middel van selectie. Check de toelatingseisen om er zeker van te zijn dat je straks kunt starten met de opleiding als je de selectieprocedure succesvol doorlopen hebt.

Start jouw aanmelding
inschrijven via studielink
Vanaf oktober kun je je inschrijven. Let op: de opleiding Technische Geneeskunde staat in Studielink vermeld onder de naam Klinische Technologie (50033) - die selecteer je dus tijdens je aanmelding.

Studielink is de gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van alle (niet particuliere) hogescholen en universiteiten in Nederland. Bekijk ook het stappenplan van Studielink waarin o.a. meer staat over het aanmelden voor een fixusopleiding.  

Werkwijze selectieprocedure

Voor het studiejaar 2020-2021 zijn er 150 studieplaatsen beschikbaar voor de opleiding Technische Geneeskunde. De selectieprocedure bestaat uit twee rondes. Uit de eerste ronde gaan maximaal 350 kandidaten door naar de tweede ronde. Ook als het aantal aanmeldingen onder dit maximum blijft, worden beide rondes uitgevoerd.  

Ronde 1: 1 oktober 2019 - 31 januari 2020

De eerste ronde bestaat uit 3 delen, A, B en C, waaraan je vanuit huis kunt deelnemen.

Nadat je je hebt aangemeld in Studielink ontvang je van de opleiding een e-mail met een link naar de online omgeving en instructies over deel A en B. Je kan dan direct aan de slag met het volgende:  

 • Deel A: vragenlijst digitaal invullen met vragen naar persoonlijke gegevens
 • Deel B: aanleveren van je VWO-cijfers. We maken daarbij alleen gebruik van cijfers van de vakken Biologie, Natuurkunde en Wiskunde-B en het gemiddelde van alle cijfers.

In de e-mail ontvang je uitgebreide informatie over de manier waarop je alles moet aanleveren. 

Op 16 januari is de aanmelding voor de selectie gesloten. Op 17 januari ontvang je vervolgens een mail van de opleiding met informatie over deel C van de eerste ronde, de huiswerkopdracht. 

 • Deel C: de huiswerkopdracht heeft als doel om te bepalen of de kandidaat past bij de opleiding. Het goed afronden van de opdracht is voorwaarde voor toegang tot de tweede ronde. De opdracht kost je ongeveer 3-4 uur tijd.

Deel A,B en C moeten uiterlijk op 31 januari 2020 afgerond en ingeleverd zijn.

Begin februari ontvang je van de opleiding een e-mail met informatie over het aantal deelnemers in de selectie en of je door bent naar de tweede ronde. Indien je door bent ontvang je ook informatie over de BMAT (BioMedical Admissions Test) die op zaterdag 15 februari 2020 plaatsvindt.

Ronde 2: 15 februari 2020

De tweede ronde vindt plaats op de campus van de Universiteit Twente op zaterdag 15 februari 2020.

Studenten maken de BMAT (BioMedical Admissions Test). Dit is een Engelstalige test van Cambridge Assessment. De test wordt door meerdere universiteiten wereldwijd gebruikt om studenten te selecteren voor de opleidingen Geneeskunde, Diergeneeskunde, Tandheelkunde en Biomedische Wetenschappen. De BMAT bestaat uit drie testen: 

 • Aanleg en vaardigheden
  Algemene vaardigheden op het gebied van probleemoplossing, argumentatie, data-analyse en inferentie.
 • Wetenschappelijke kennis en toepassing
  Het vermogen om (wetenschappelijke) kennis van de scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde van de middelbare school toe te passen.
 • Schrijven
  De vaardigheid om ideeën te selecteren, ontwikkelen en organiseren en deze schriftelijk, beknopt en effectief te communiceren.

Elke kandidaat krijgt 4 scores: een voor test 1, een voor test 2 en twee scores voor test 3 (‘Quality of content’ en ‘Quality of English’; de score voor ‘Quality of English’ weegt niet mee in de selectie voor Technische Geneeskunde).

De opleiding Technische Geneeskunde maakt gebruik van de BMAT Netherlands. Hierin is test 2 afgestemd op de inhoud van de vakken wiskunde, biologie, scheikunde en natuurkunde van het VWO in Nederland. Ook wordt een beperkte woordenlijst met technische en wetenschappelijke termen met hun Nederlandse vertaling toegevoegd.  

Rangnummer

Op basis van de resultaten van beide rondes wordt een rangorde gemaakt. We bepalen het rangnummer op basis van een deel van de 5 VWO cijfers en de BMAT-resultaten. Je ontvangt je rangnummer half april 2020 via Studielink.

Meer algemene informatie over selectieprocedures is te vinden op de website studiekeuze123. Hier vinden (aankomende) studenten onder andere de regels, belangrijke data en een handig stappenplan.

Belangrijke data

 • 1 oktober 2019 t/m 15 januari 2020: aanmelden voor de selectieprocedure via Studielink.
 • 1 oktober 2019 t/m 15 januari 2020: mail van de opleiding met betrekking tot eerste selectieronde, deel A en B.
 • 17 januari: mail van de opleiding met betrekking tot eerste selectieronde deel C.
 • 31 januari 2020: deadline ronde 1 (deel A, B en C).
 • Begin februari: mail over deelname tweede ronde (BMAT).
 • Zaterdag 15 februari 2020: BMAT-toets op de Universiteit Twente (=selectieronde 2).
 • 15 april 2020: bekendmaking rangnummer via Studielink.
 • 16 april 2020: mail van de opleiding, afronding selectie.
 • Tot en met 31 augustus 2020: uitgifte toelatingsbewijzen.
 • Voor 1 september 2020: afronding inschrijving via machtiging collegegeld.

Inschrijven en aanmelden

Wil je je inschrijven voor de studie Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente? Dan moet je eerst de selectieprocedure doorlopen waarvoor je je aanmeldt via Studielink. Inschrijven voor dit selectieproces - met een geplande start van de studie in september 2020 - kan vanaf 1 oktober 2019 tot uiterlijk 15 januari 2020.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies