Aanmelden Bachelor Technische Geneeskunde

Studiekeuze gemaakt?

onderstaande informatie gaat over de selectie voor studenten die starten in september 2023, deze selectie is inmiddels gesloten. de bachelor Technische Geneeskunde heeft een instellingsfixus.

Wil jij graag in september 2024 starten met de opleiding Technische Geneeskunde (Klinische Technologie)? Aanmelden voor de start in september 2024 kan vanaf oktober 2023. Zorg er voor dat je je uiterlijk 15 januari 2024 hebt aangemeld via Studielink, want dan ben je op tijd om mee te doen met de selectieprocedure. We wijzen de 150 beschikbare plaatsen voor het studiejaar 2024-2025 toe door middel van selectie. Check de toelatingseisen om er zeker van te zijn dat jij je voor deze bachelor kunt aanmelden en deel kunt nemen aan de selectie. 

Start jouw aanmelding
inschrijven via studielink
Aanmelden voor start in september 2024 kan vanaf oktober 2023. Let op: de opleiding Technische Geneeskunde staat in Studielink vermeld onder de naam Klinische Technologie (50033) - die selecteer je dus tijdens je aanmelding.

Studielink is de gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van alle (niet particuliere) hogescholen en universiteiten in Nederland. Bekijk ook het stappenplan van Studielink waarin o.a. meer staat over het aanmelden voor een fixusopleiding.  

Aanvullende gegevens

Zodra je je hebt aangemeld via Studielink, ontvang je via de e-mail een uitnodiging van de UT om verder te gaan met je aanmeldproces in het systeem OSIRIS. In OSIRIS zal je stap voor stap begeleid worden in het aanleveren van alle vereiste informatie. 

De deadline hiervan is ook uiterlijk 15 januari 2023. Daarom raden we je aan om ruim voor de deadline met je aanmelding te starten. Indien je vragen hebt over toelating is het verstandig dit proces zo spoedig mogelijk te starten waardoor wij je tijdig kunnen laten weten of je toelaatbaar bent. 

NB. Controleer je e-mail en spam folder regelmatig om geen belangrijke informatie te missen.

Werkwijze selectieprocedure

De selectieprocedure voor studiejaar 2023-2024 is aangepast ten opzichte van voorgaande jaren. Lees onderstaande procedure goed door. 

Voor het studiejaar 2023-2024 zijn er 150 studieplaatsen beschikbaar voor de opleiding Technische Geneeskunde. De selectieprocedure bestaat uit twee rondes.

 • Ronde 1: 17 januari 2023 - 31 januari 2023

  De eerste ronde bestaat uit 2 delen, A en B waaraan je vanuit huis kunt deelnemen.

  Nadat je je hebt aangemeld in Studielink ontvang je van de opleiding binnen 14 dagen een e-mail met een bevestiging van je aanmelding. 

  Op 15 januari 2023 sluit de aanmelding voor de selectie en op dinsdag 17 januari 2023 ontvang je een mail van de opleiding met een link naar de online omgeving met informatie over de eerste selectieronde (deel A en B).

  Je kan dan direct aan de slag: 

  • Deel A: vragenlijst digitaal invullen met vragen over persoonsgegevens.
  • Deel B: cijfers aanleveren
   - VWO-Scholieren: in tegenstelling tot andere jaren, werken we niet met de cijfers van het overgangsrapport 5-6 vwo maar met een gewaarmerkte cijferlijst die de school jou geeft op uiterlijk 13 januari 2023. Meer toelichting kan je lezen in onderstaande tekstblok. We maken voor de selectie vervolgens gebruik het gemiddelde van alle examenvakken.
   Deze cijfers lever je aan via het formulier dat je in de online omgeving kunt downloaden vanaf dinsdag 17 januari 2023.
   N.B. zorg ervoor dat in studielink je volledige examenpakket is ingevuld!

   - Kandidaten die reeds in het bezit zijn van een VWO diploma: we maken gebruik van de cijferlijst van het diploma. Ook hier maken we voor de selectie gebruik van het gemiddelde van alle examenvakken.

   - Kandidaten die instromen via HBO-P of een HBO diploma: je ontvangt hierover automatisch meer informatie na volledige aanmelding in Studielink en Osiris. Heb je deze informatie niet ontvangen neem dan contact op met: admissionbachelor@utwente.nl
  NB.

  De VSNU (vereniging Nederlandse Universiteiten) en VO-raad hebben afgesproken dat:

  Kandidaten die in 2021-2022 in 5 VWO zaten en nu in het examenjaar, leveren SE cijferlijsten in met peildatum 13 januari 2023 (dus cijfers t/m 12 januari 2023). De cijferlijst bestaat uit SE cijfers vanaf 4 VWO t/m peildatum in 6 VWO uitgedrukt in 1 gemiddeld cijfer, op 1 decimaal.

  In de mail van de opleiding die je op dinsdag 17 januari 2023 ontvangt, vind je uitgebreide informatie over de wijze waarop je de cijfers dient aan te leveren.

  Deel A en B dienen uiterlijk op dinsdag 31 januari 2022 afgerond en ingeleverd zijn.

  Uiterlijk dinsdag 7 februari 2023 ontvang je van de opleiding een e-mail met informatie over de tweede ronde die start op maandag 13 februari 2023.

 • Ronde 2: 13 - 19 februari 2023

  De tweede ronde, de huiswerkopdracht, is van 13 t/m 19 februari 2023 online beschikbaar en kan vanuit huis gemaakt worden in de online omgeving.
  De huiswerkopdracht heeft als doel om te bepalen of de kandidaat zich voldoende heeft verdiept in de opleiding en kan motiveren waarom hij/zij bij deze opleiding past.

  Het maken van de opdracht kost je ongeveer 3-4 uur tijd.

Rangnummer

Op basis van de resultaten van beide rondes wordt een rangorde gemaakt. Het rangnummer wordt bepaald op basis van de aangeleverde (VWO)cijfers (80%) en de huiswerkopdracht (20%). De rangnummers worden zaterdag 15 april 2023 bekend gemaakt via Studielink.

NB. Meer algemene informatie over selectieprocedures is te vinden op de website van Studielink. Hier vinden (aankomende) studenten onder andere de regels, belangrijke data en een handig stappenplan.

Belangrijke data

Inschrijven en aanmelden

Wil je je inschrijven voor de studie Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente? Dan moet je eerst de selectieprocedure doorlopen waarvoor je je aanmeldt via Studielink. Inschrijven voor dit selectieproces - met een geplande start van de studie in september 2023 - kan vanaf 1 oktober 2022 tot uiterlijk 15 januari 2023.

Contact selectieteam tECHNISCHE gENEESKUNDE

We adviseren je om de FAQ's goed door te lezen. Mocht hier je vraag niet worden beantwoord dan kun je contact opnemen met: selectie-tg@utwente.nl

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies