Zie Technische Geneeskunde

Aanmelden Bachelor Technische Geneeskunde

Je staat op het punt om je in te schrijven voor de Bachelor Technische Geneeskunde. Deze opleiding heeft een numerus fixus

Wil jij graag in september 2020 starten met de opleiding Technische Geeskunde? Zorg er dan voor dat je je uiterlijk 15 januari 2020 hebt aangemeld via Studielink, want dan ben je op tijd om mee te doen met de selectieprocedure. Check de toelatingseisen om er zeker van te zijn dat jij je voor deze bachelor kunt aanmelden en deel kunt nemen aan de selectie.

Start jouw aanmelding
inschrijven via studielink
Vanaf oktober kun je je inschrijven. Let op: de opleiding Technische Geneeskunde staat in Studielink vermeld onder de naam Klinische Technologie (50033) - die selecteer je dus tijdens je aanmelding.

Studielink is de gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van alle (niet particuliere) hogescholen en universiteiten in Nederland. Bekijk ook het stappenplan van Studielink waarin o.a. meer staat over het aanmelden voor een fixusopleiding.  

Aantal beschikbare plaatsen

Voor het studiejaar 2020-2021 zijn er 150 studieplaatsen beschikbaar voor de opleiding Technische Geneeskunde (Klinische Technologie). Deze plaatsen wijzen we toe door middel van selectie. De informatie op deze webpagina gaat over de selectieprocedure die plaatsvindt in 2019-2020. 

Werkwijze selectieprocedure

De selectieprocedure van de opleiding Technische Geneeskunde bestaat uit twee rondes. Uit de eerste ronde gaan maximaal 350 kandidaten mee naar de tweede ronde. Ook als het aantal aanmeldingen onder dit maximum blijft, worden beide rondes uitgevoerd.  

Ronde 1: 16 - 31 januari 2020

De kandidaten kunnen vanuit huis deelnemen.

 • Vragenlijst met vragen naar persoonlijke gegevens
 • Cijfers op overgangsrapport van 5 naar 6 VWO (door de school gewaarmerkt) 
  • Cijfers van de vakken Biologie, Natuurkunde en Wiskunde-B. 
  • Gemiddelde van alle cijfers op het overgangsrapport
 • Huiswerkopdracht 
  • N.B. Deze opdracht heeft als doel om te bepalen of de kandidaat past bij de opleiding. Het goed afronden van de opdracht is voorwaarde voor toegang tot de tweede ronde

De ingevulde vragenlijst, 5 VWO cijfers en de huiswerkopdracht moeten uiterlijk op 31 januari 2020 binnen zijn bij de opleiding. 

Ronde 2: 15 februari 2020

Op zaterdag 15 februari 2020, op de campus van de Universiteit Twente.

Studenten maken de BMAT (BioMedical Admissions Test). Dit is een Engelstalige test van Cambridge Assessment. De test wordt door meerdere universiteiten wereldwijd gebruikt om studenten te selecteren voor de opleidingen Geneeskunde, Diergeneeskunde, Tandheelkunde en Biomedische Wetenschappen. De BMAT bestaat uit drie testen: 

 • Aanleg en vaardigheden
  Algemene vaardigheden op het gebied van probleemoplossing, argumentatie, data-analyse en inferentie.
 • Wetenschappelijke kennis en toepassing
  Het vermogen om (wetenschappelijke) kennis van de scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde van de middelbare school toe te passen.
 • Schrijven
  De vaardigheid om ideeën te selecteren, ontwikkelen en organiseren en deze schriftelijk, beknopt en effectief te communiceren.

Elke kandidaat krijgt 4 scores: een voor test 1, een voor test 2 en twee scores voor test 3 (‘Quality of content’ en ‘Quality of English’; de score voor ‘Quality of English’ weegt niet mee in de selectie).

De opleiding Technische Geneeskunde maakt gebruik van de BMAT Netherlands. Hierin is test 2 afgestemd op de inhoud van de vakken wiskunde, biologie, scheikunde en natuurkunde van het VWO in Nederland. Ook wordt een beperkte woordenlijst met technische en wetenschappelijke termen met hun Nederlandse vertaling toegevoegd.  

Rangnummer

Op basis van de resultaten van beide rondes wordt een rangorde gemaakt. We bepalen het rangnummer op basis van de 5 VWO cijfers en de BMAT-testresultaten. Je ontvangt je rangnummer half april 2020 via Studielink.

Meer algemene informatie over selectieprocedures is te vinden op de website studiekeuze123. Hier vinden (aankomende) studenten onder andere de regels, belangrijke data en een handig stappenplan.

Deadlines

 • 1 oktober 2019 t/m 15 januari 2020: aanmelden voor de selectieprocedure via Studielink.
 • Van 16 t/m 31 januari 2020: ronde 1
 • Op zaterdag 15 februari 2020, op de Universiteit Twente: ronde 2
 • 15 april 2020: bekendmaking rangnummer via Studielink
 • Tot en met 31 augustus 2020: uitgifte toelatingsbewijzen
 • Voor 1 september 2020: afronding inschrijving via machtiging collegegeld

Meer informatie over de berichtgeving die je kunt verwachten tijdens de selectieprocedure volgt uiterlijk 1 oktober 2019.

INSCHRIJVEN EN AANMELDEN

Wil je je inschrijven voor de studie Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente? Dan moet je eerst de selectieprocedure doorlopen waarvoor je je aanmeldt via Studielink. Inschrijven voor dit selectieproces - met een geplande start van de studie in september 2020 - kan vanaf 1 oktober 2019 tot uiterlijk 15 januari 2020.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies