JE STAAT OP HET PUNT OM JE IN TE SCHRIJVEN VOOR DE BACHELOR Creative TECHNOLOGY. DAT DOE JE VIA DE WEBSITE VAN STUDIELINK.

De Universiteit Twente hanteert verschillende deadlines voor de aanmelding, afhankelijk van de opleiding, je nationaliteit en het toelatingsdiploma. Je kunt je vanaf oktober inschrijven als je het jaar daarop in september met de opleiding wilt starten. Check de toelatingseisen om er zeker van te zijn dat jij je in Studielink voor deze bachelor kunt aanmelden. 

Schrijf je nu in via Studielink!
inschrijven

1. Aanmelding en vereiste documenten

  • De deadline voor inschrijving via Studielink is 1 mei 2020. Als je je tussen 1 mei en 30 juni 2020 inschrijft, kan de opleiding Creative Technology je aanmelding nog steeds accepteren (zowel Nederlandse als buitenlandse studenten), mits je nog aan de vereiste studiekeuzecheck kunt deelnemen. Als je je na 30 juni 2020 inschrijft, dan kan het zijn dat je niet meer kan worden toegelaten. Denk eraan dat de laatste studiekeuzecheck in de week van 7 juli 2020 zal plaats vinden. 
  • Na je registratie via Studielink ontvang je een bericht met het verzoek een motivatiebrief, curriculum vitae en portfolio aan te leveren.

2. Verplichte studiekeuzecheck

Het is belangrijk dat je een opleiding kiest die goed bij je past, zodat je je studie met succes kunt doorlopen. De Studiekeuzecheck is een van de instrumenten die we daarvoor inzetten. Voor Creative Technology is deze check verplicht. Het advies wat n.a.v. de studiekeuzecheck wordt gegeven is echter niet bindend. De studiekeuzecheck is een advies of de studie bij jou past, het speelt geen rol bij de toelating. Let op: de studiekeuzecheck is geen selectieprocedure; het resultaat van de studiekeuzecheck is niet bindend EN is geen bewijs van toelating aan de universiteit. De Admission Office stuurt jou een bericht of je toegelaten bent of niet. 

De studiekeuzecheck bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Motivatiebrief, CV, portfolio en een vragenlijst
  • Matching event op de campus of een ontmoeting per Skype (voor buitenlandse studenten die niet naar de campus kunnen komen). Het matching event vindt plaats op de campus gedurende een middag. Je kunt zelf aangegeven op welke dag je wilt deelnemen. Voor instroom studiejaar 2019/2020 zijn de dagen 25 februari, 28 april, 9 juni en 7 juli 2020. Je ontvangt een uitnodiging van de opleiding voor een matching event/Skypegesprek.
  • Advies vanuit de opleiding in hoeverre je past bij de opleiding. Dit betreft een niet-bindende aanbeveling. 

Wees je er van bewust dat 7 juli de allerlaatste mogelijkheid is om deel te nemen aan een matching event. De uiterste datum voor het event van 7 juli om je documenten aan te leveren is 1 juli 2020.

Matching event op de Campus

Het matching event op de campus bestaat uit een aantal workshops, bedoeld om jou en ons te overtuigen in hoeverre de bacheloropleiding Creative Technology goed bij jou past en andersom. In sommige workshops ligt het initiatief vooral bij jou. Je geeft bijvoorbeeld aan een groep mede aspirant studenten een presentatie over je motivatie en verwachtingen. Samen met een begeleider bespreek je vervolgens je motivatie, verwachtingen en portfolio en die van de andere groepsleden. In andere workshops ligt het initiatief meer bij de opleiding. Je krijgt een inleiding over het opleidingsprogramma, en met voldoende ruimte voor vragen en discussie. Ook gaan we in op verschillende niveaus in wiskunde en natuurkunde. Sommige studenten zullen wij uitnodigen voor een persoonlijk gesprek tijdens het event, om dieper op je individuele situatie in te gaan. Je kunt ook zelf om een dergelijk individueel gesprek vragen.

Na het event ontvang je een advies over jouw keuze voor de opleiding Creative Technology. Zonder advies kun je NIET worden toegelaten en deelname aan de studiekeuzecheck is verplicht om dit advies te kunnen krijgen. Je ontvangt meer informatie over het matching event op de campus per email, nadat je motivatiebrief, CV, portfolio en de vragenlijst beschikbaar zijn op de UT en je je hebt aangemeld voor een matching event op de campus.

Matching event via Skype

Buitenlandse studenten, die niet naar de campus kunnen komen kunnen aangeven een ontmoeting per Skype te willen. Zodra de motivatiebrief, CV, portfolio en de vragenlijst ontvangen zijn door de UT zal een ontmoeting per Skype worden afgesproken. Een aantal dagen voordat het Skypegesprek zal plaatsvinden ontvang je, per mail, meer informatie over de opleiding. Na het skypegesprek ontvang je een advies over jouw keuze voor de opleiding Creative Technology. Zonder advies kun je NIET worden toegelaten en deelname aan de studiekeuzecheck is verplicht om dit advies te kunnen krijgen.

Na het matching event

Na het matching event, op de campus of per Skype, ontvang je naast een advies ook een mail met informatie over Creative Technology studeren aan de Universiteit Twente. Deelnemers aan het matching event op de campus ontvangen ook de sheets van de gegeven presentaties.

3. Inschrijving

Nadat alle vereiste documenten zijn ingeleverd (waaronder ook een copy van het diploma dat je toelating tot de opleiding kan geven), je hebt deelgenomen aan een matching event en je hebt voldaan aan andere (o.a. financiële) verplichting ontvang je een toelatingsbesluit en kun je je inschrijven voor de opleiding Creative Technology aan de Universiteit Twente. See also: https://www.utwente.nl/ces/studentservices/en/enrolment/  

NB: Voor buitenlandse studenten kunnen iets andere regelingen gelden en benodigde documenten nodig zijn, zie ook https://www.utwente.nl/en/education/international-students/deadlines/bachelor-programmes/ en de informatie die per mail wordt toegezonden vanuit Admission Office en International Office

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies