Aanmelden Creative Technology

Studiekeuze gemaakt?

JE STAAT OP HET PUNT OM JE IN TE SCHRIJVEN VOOR DE BACHELOR Creative TECHNOLOGY.

De Universiteit Twente hanteert verschillende deadlines voor de aanmelding, afhankelijk van de opleiding, je nationaliteit en het toelatingsdiploma. Je kunt je vanaf oktober inschrijven als je het jaar daarop in september met de opleiding wilt starten. Check de toelatingseisen om er zeker van te zijn dat jij je in Studielink voor deze bachelor kunt aanmelden. 

Schrijf je in voor Creative Technolgy!
Aanmelden
Aanmelden verloopt via Studielink

Na jouw aanmelding en het aanleveren van alle benodigde documenten word je uitgenodigd voor een (verplichte) studiekeuzecheck. Aan de hand van deze studiekeuzecheck zal je bericht krijgen over jouw toelating tot het programma. Na jouw toelating en het voldoen aan alle andere (financiële) voorwaarden, kun je de volgende stap zetten in jouw aanmelding voor Creative Technology aan de Universiteit Twente (ook voor locatie VU Amsterdam).  

Aanmelding en vereiste documenten

Nederlandse studenten met een Nederlands vwo-diploma en/of hbo-propedeuse certificaat kunnen zich vanaf 1 oktober tot 1 augustus aanmelden. Heb je een andere nationaliteit, bekijk dan de informatie op de Engelstalige website. Na je registratie via Studielink ontvang je een bericht met het verzoek een motivatiebrief, curriculum vitae en portfolio aan te leveren.

Verplichte studiekeuzecheck

Het is belangrijk dat je een opleiding kiest die goed bij je past, zodat je je studie met succes kunt doorlopen. De studiekeuzecheck is een van de instrumenten die we daarvoor inzetten. Voor Creative Technology is deze check verplicht. Na de matchingsactiviteit vragen we jou een reflectieformulier in te vullen waar je via vragen erachter komt of deze opleiding bij jou past. Het afronden van de studiekeuzecheck is niet het bewijs voor toelating tot de opleiding. Je toelaatbaarheid wordt bepaald door Admission Office. Voor internationale studenten zijn er ook online matching bijeenkomsten: lees verder op de Engelse website.

 • CV

  Je CV mag eenvouding zijn. Beperk je cv tot maximaal 1 pagina. Neem hierin het volgende op:

  • Basis persoonsgegevens (Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit);
  • Een aantal gegevens over je middelbare school (type school, gekozen vakken/profiel, startjaar en het jaar dat je geslaagd bent);
  • Je activiteiten na het afronden van je middelbare school en de aanmelding bij de universiteit (indien van toepassing);
  • Een lijst van activiteiten en hobbies van de afgelopen jaren.
 • Motivatiebrief

  Vertel ons waarom je Creative Technology wilt studeren. Wees beknopt en maak het persoonlijk. Je hoeft ons niet uit te leggen waarom Creative Technology zo interessant is, dat weten we al ;-). Vertel ons waarom het past bij jou. Wat is jouw motivatie om Creative Technology te gaan studeren.

 • Matchingbijeenkomst

  Voor instroom studiejaar 2023-2024 vinden de matchingbijeenkomsten, locatie Universiteit Twente, plaats op de volgende data:

  • 30 April 2024 
  • 2 Juli 2024

  Je kunt zelf aangegeven op welke dag je wilt deelnemen. 

  Heb je je aangemeld voor de locatie VU Amsterdam? Dan vindt de matching plaats op andere data en in Amsterdam.

 • Portfolio

  Hieronder vind je voorbeelden van portfolio's van huidige studenten. 

 • Reflectieformulier

  Als laatste vul je een reflectieformulier in en stuur je deze naar ons op. Hierin geef je antwoorden op vragen om te beoordelen of deze opleiding bij je past. Zonder deze reflectie heb je de matching procedure nog niet afgerond en kun je nog niet toegelaten worden. 

Vragen over de matching? Stuur dan een e-mail

Beoordelingscriteria matching

Het advies over jouw geschiktheid voor Creative Technology beoordelen we op vijf criteria:

Inschrijving

Nadat alle vereiste documenten zijn ingeleverd (waaronder ook een copy van het diploma dat je toelating tot de opleiding kan geven), je hebt deelgenomen aan de matching procedure en je hebt voldaan aan andere (o.a. financiële) verplichting ontvang je een toelatingsbesluit en kun je je inschrijven voor de opleiding Creative Technology aan de Universiteit Twente. 

Voor internationale studenten kunnen er andere regelingen gelden en benodigde documenten nodig zijn.

De matching/studiekeuze check is een aanbeveling, geen selectieprocedure. Het resultaat is niet bindend en geen bewijs van toelating.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies