Dit werkcollege helpt leerlingen door theoretisch inzicht te krijgen in brongebruik en onder begeleiding aan de slag te gaan met het eigen zoekproces.

Het vinden van geschikte bronnen voor een eigen onderzoek kan lastig zijn. Dit werkcollege helpt leerlingen door enerzijds theoretisch inzicht te krijgen in brongebruik en anderzijds onder begeleiding aan de slag te gaan met het eigen zoekproces, gebruikmakend van de UT-faciliteiten. We bieden ze theoretische en/of praktische ondersteuning bij het zoeken en selecteren van geschikte literatuur voor hun profielwerkstuk. In een werkcollege van 3 uur worden de basistheorieën rondom wetenschappelijk onderzoek, het lezen van artikelen, referenties beoordelen en het refereren behandeld. Daarna kan onder begeleiding en met behulp van UT faciliteiten zelf gezocht worden naar literatuur voor het eigen profielwerkstuk.  

  • Wanneer: 25 mei 2021.
  • Duur: 3 uur (start om 13.30 uur).
  • Kosten: per leerling:
    - partnerschool: € 10,-
    - niet-partnerschool: € 15,-

Inschrijven & informatie

Wil jij meedoen met het werkcollege "Literatuur zoeken"? Inschrijven kan binnenkort! Voor meer informatie kun je contact opnemen met pre-u@utwente.nl.