Werkcollege Literatuur zoeken

VIND DE JUISTE BRONNEN VOOR JOUW PROFIELWERKSTUK EN VERBETER JE ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN.

Het vinden van geschikte bronnen voor een eigen onderzoek kan lastig zijn. Dit werkcollege helpt leerlingen door enerzijds theoretisch inzicht te krijgen in brongebruik en anderzijds onder begeleiding aan de slag te gaan met het eigen zoekproces, gebruikmakend van de UT-faciliteiten. We bieden ze theoretische en/of praktische ondersteuning bij het zoeken en selecteren van geschikte literatuur voor hun profielwerkstuk. Bekijk de website voor meer informatie en inschrijven.

Aanmelden

Inschrijven kan binnenkort! Voor meer informatie neem contact op met pre-u@utwente.nl.


Bekijk de algemene voorwaarden van de Pre-U PWS helpdesk