Werk aan je persoonlijke ontwikkeling in een intensief traject

op zoek naar een uitdaging? Meld je aan voor het pre-u honoursprogramma

We bevinden ons in een wereld waar lef, creativiteit en een nieuwsgierige blik het verschil maken. Het is daarbij essentieel om uitdagingen aan te gaan, te reflecteren op jezelf, anderen te ontmoeten en de wereld te ervaren. Het Pre-U Honoursprogramma geeft leerlingen de mogelijkheid om intensief te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook aan onderzoeks- en academische vaardigheden. Leerlingen bereiden zich daarmee goed voor op een academische vervolgstudie en zelfs in hun professionele loopbaan zullen ze hier profijt van hebben.

Op school is de invulling van lestijd vaak gebonden aan exameneisen en wordt daarom vooral gewerkt aan vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. In het Pre-U Honoursprogramma kunnen we een stap verder gaan. Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor je leerproces, feedback van docenten en medestudenten helpen je daarbij.

HP-video

Twee tracks

Het Honoursprogramma biedt twee verschillende tracks aan:

Aan het einde van beide tracks wordt er samengewerkt met andere honoursleerlingen aan een pre-bachelor thesis: een eigen onderzoek waarvan de bevindingen in een peer-reviewed paper worden uitgewerkt. Het is vaak mogelijk om deze in overleg in te leveren als profielwerkstuk op school.

Tijdens het programma worden de leerlingen begeleid door UT-studenten en -docenten, maar er ligt veel verantwoordelijkheid bij hen zelf.

Voor wie?

Het Honoursprogramma is voor gemotiveerde vwo-leerlingen die:

Doel van het programma

Het doel van het Pre-U Honoursprogramma is talentvolle leerlingen faciliteren in de ontwikkeling van een kennisbasis en creatief vermogen, zodat ze een bepalende rol kunnen innemen binnen de maatschappij van de toekomst.

Leerlingen krijgen de kans om te leren hoe je kritisch moet zijn over nieuwe informatie, nieuwe verbindingen legt, goede vragen stelt, relevantie in de maatschappij zoekt en jezelf ontwikkelt zodat je met een open blik de wereld in gaat.

Jian Biokes
“Het Honoursprogramma zorgde voor nieuwe ervaringen, persoonlijke ontwikkeling en nieuwe kennis waar ik ook nog in de toekomst profijt van zal hebben. Het is iets om nooit te vergeten!”
Jian Biokes

Aanmelden

Voor het Honoursprogramma hanteren we een selectieprocedure. Begin 2023 volgt hier meer informatie over het aanmelden, de deadline is 15 mei 2023. Vragen? Neem dan contact met ons op via honoursprogramma-pre-u@utwente.nl.


Algemene voorwaarden zijn hier te vinden.