Overzicht aanbod Science labs

Bekijk het aanbod voor periode 4

SCIENCE LABS ZIJN INTERACTIEVE WORKSHOPMIDDAGEN DIE VEELAL IN ÉÉN VAN DE LABS VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE PLAATSVINDEN

Tijdens het programma ervaren leerlingen wat wetenschap inhoudt en verdiepen zij zich in het gekozen onderwerp. Door meerdere Science Labs te volgen kunnen leerlingen zich breed oriënteren, wat kan bijdragen aan het studiekeuzetraject. De inhoudelijke beschrijvingen van de Science labs zijn te vinden op de pagina's per doelgroep.

Aanbod

Meer informatie & aanmelden

De inhoudelijke beschrijvingen van de Science Labs zijn te vinden op de aanbod pagina's per doelgroep. Hier is tevens meer informatie te vinden over de activiteit en bijbehorende planning, kosten en manier van aanmelden.


Algemene voorwaarden zijn hier te vinden.