Co-Teach Informatica

Het vak informatica kan met Co-Teach Informatica als bovenbouwprogramma aan havo- en vwo-leerlingen worden aangeboden.

De leerlingen werken, onder begeleiding van een anders bevoegde schooldocent, in een online leeromgeving. Hierin wordt elke les via ons systeem stap-voor-stap toegelicht met lesmateriaal, filmpjes en opdrachten. De anders bevoegde docent vanuit de school heeft bij voorkeur affiniteit met informatica en krijgt ondersteuning van onze vakdidactici informatica van de verschillende betrokken universiteiten. Daarnaast krijgen leerlingen gastlessen van ervaren IT-professionals uit het bedrijfsleven. Deze professionals brengen een schat aan expertise en kennis mee en bieden de leerlingen ook praktische opdrachten die hen helpen hun theoretisch inzicht toe te passen in de echte wereld. De gastdocenten krijgen een didactische cursus van de betrokken universitaire lerarenopleidingen en worden begeleid vanuit het programma. Co-Teach Informatica is een uitstekende keuze voor elke school die het vak informatica wil behouden of aan haar curriculum wil toevoegen.

Co-Teach informatica wordt uitgevoerd door Universiteit Utrecht (als penvoerder), Universiteit Twente en Vrije Universiteit Amsterdam. Dit in hechte samenwerking met de Universiteiten van Nederland, VO-raad, NLdigital, SLO, Deloitte en vakvereniging i&i.

Bij deelname aan Co-Teach Informatica betaalt de school per schooljaar een vast vergoedingsbedrag per leerling. Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met de inzet van de anders bevoegde docent die gemiddeld 3 uur per week betrokken is bij het informatica-onderwijs.

AANMELDEN & MEER INFORMATIE

De aanmelding verloopt via Co-Teach Informatica. Bekijk deze website voor meer informatie.