Zie Pre-University

Het Pre-University programma van de UT

Pre-U is het pre-university programma van de universiteit twente met als doel het vroegtijdig ontwikkelen van talenten. De Pre-U programma's zijn co-creaties van de UT-experts, vakdidactici, docenten uit het voortgezet onderwijs en studenten. 

De organisatie en begeleiding wordt verzorgd door de studenten met ondersteuning van de Pre-U stafmedewerkers. Pre-U werkt sterk vanuit de inhoud van de multidisciplinaire vakgebieden van de UT. Van hieruit willen we relevant zijn voor het vwo-curriculum. De grote maatschappelijke thema’s, waar de UT haar wetenschappelijke en technologische uitdagingen in formuleert, verbinden we aan schoolvakken, schoolprojecten en opdrachten. De UT-thema’s hebben we vertaald naar specifieke Pre-U thema’s, die hieronder zijn weergegeven. Deze thema’s zijn terug te vinden in het jaarprogramma, om zo duidelijk te maken onder welk thema een bepaalde activiteit valt. Voor ieder wat wils!

Via een breed en rijk aanbod aan uitdagende programma's met een sterk wetenschappelijke en academische basis geeft Pre-U leerlingen de kans om al op een vroege leeftijd hun talenten en interesses te ontdekken. Op basis daarvan kunnen zij een beargumenteerde profiel- en studiekeuze maken. Dankzij Pre-U kunnen leerlingen een eigen draai geven aan hun onderwijs. 

Doelgroepen

Leerlingen van het voortgezet onderwijs maken via Pre-U op interactieve wijze kennis met het hoger onderwijs en onderzoek. Het precieze aanbod is afgestemd op de verschillende doelgroepen, namelijk 1 & 2 vwo-, 3 & 4 vwo- en 5 & 6 vwo-leerlingen.

Het aanbod

Pre-U is er voor alle leerlingen van 1 t/m 6 vwo. Met een uitdagend programma van activiteiten stimuleren we leerlingen hun eigen talenten te ontwikkelen. Het Pre-U programma heeft een doorlopende leerlijn die aansluit bij het niveau en de belevingswereld van de leerlingen. Zo kunnen leerlingen deelnemen aan een van onze workshops, waarbij zij kennismaken met verschillende vakgebieden. Via de masterclasses verdiepen leerlingen zich verder in een vakgebied naar keuze. Voor enkele getalenteerde leerlingen is er het Honoursprogramma, een intensief traject van anderhalf jaar. Daarnaast bieden we begeleiding in de vorm van bijvoorbeeld een Analysedag (ten behoeve van het profielwerkstuk) en organiseren we gedurende het schooljaar een aantal kampen en wedstrijden.


HET GEHELE PROGRAMMA IS ONDER TE VERDELEN IN DRIE CATEGORIEËN:

Onderwijsactiviteiten

Onderwijsactiviteiten zijn structureel (lopen het gehele schooljaar) en maken deel uit van een doorlopende leerlijn binnen Pre-U. Deze activiteiten raken aan de kern van Pre-U: talent ontwikkelen, interesses ontdekken, kennismaken met vervolgonderwijs en succesvolle studiekeuze.

 • Workshops (incl. themadagen)
 • Masterclasses
 • Skills Lab (online)
 • Honoursprogramma 

Begeleidingsactiviteiten 

 Begeleidingsactiviteiten zijn activiteiten waarbij leerlingen geholpen worden bij hun schoolloopbaan en de voorbereiding op het vervolgonderwijs. 

 • Persoonlijk assistent leraar (PAL)
 • Wiskunde D Online (online)
 • Profielwerkstuk ondersteuning (PWS): 
  - Helpdesk (online) 
  - Werkcollege Literatuur zoeken 
  - AnalysedagenExpertbegeleiding Meesterproef

Events 

Events zijn eenmalige, leerzame en leuke activiteiten in een inspirerende omgeving.

 • Science on Tour
 • Twentse Wiskunde Estafette
 • Inspire-U kampen (summer- en wintercamp)
 • Hannover Messe Challenge

Download hieronder het jaarprogramma met het gehele aanbod: