Ontdek en ontwikkel je talenten

SAMEN MET PRE-U VROEGTIJDIG JE TALENTEN ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN

Pre-U biedt een breed aanbod aan activiteiten waarin er kennis gemaakt wordt met belangrijke maatschappelijke thema’s, wetenschappelijke uitdagingen en (technologische) innovaties. Bij Pre-U stomen we vwo-leerlingen klaar voor een toekomst waarin zij te maken krijgen met maatschappelijke vraagstukken die we nu nog niet kennen. Onze activiteiten geven jou de kans om talenten en interesses te ontdekken en tegelijkertijd academische vaardigheden te oefenen die belangrijk zijn voor een vervolgstudie. Op basis daarvan kun je een beargumenteerde profiel- en studiekeuze maken. 

dOELGROEPEN

Pre-U is er voor alle leerlingen van 1 t/m 6 vwo. Het aanbod is opgedeeld in drie verschillende doelgroepen, namelijk 1 & 2 vwo-, 3 & 4 vwo- en 5 & 6 vwo-leerlingen. Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten.

Een greep uit het aanbod

Het programma van Pre-U heeft een doorlopende leerlijn die aansluit bij jouw niveau en belevingswereld. Zo kun je bijvoorbeeld deelnemen aan één van onze workshops of Science Labs om kennis te maken met verschillende vakgebieden. Via de masterclasses verdiep jij je verder in een vakgebied naar keuze. Voor enkele getalenteerde leerlingen is er het Pre-U Honoursprogramma: een intensief traject van anderhalf jaar dat is gericht op het ontwikkelen van een academische houding, onderzoeksvaardigheden en vakinhoudelijke verdieping. Daarnaast bieden we inspiratie en begeleiding bij jouw profielwerkstuk tijdens de PWS Leerweg en kunnen we de school ondersteunen met een Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL)

Benieuwd naar het volledige aanbod?
Klik hier


 • THEMA'S

  Om de verbinding met de Universiteit Twente en het vwo-curriculum te behouden zijn onze activiteiten gebaseerd op vijf thema’s:

  Management & Maatschappij

  Tijdens activiteiten met het thema Management & Maatschappij gaan we samen met leerlingen onderzoeken wat innovatie en technologie doen met onze samenleving. We bespreken en onderzoeken huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen en hoe we daar op organisatorisch en bestuurlijk niveau mee om zouden kunnen gaan. De Science Lab Aan de slag als consultant en Be Your Own Boss zijn voorbeelden van activiteiten binnen dit thema.


  Gedrag & Gezondheid

  Dit thema gaat over de impact van technologie en maatschappelijke ontwikkelingen op het gedrag en de gezondheid van mensen. Samen bekijken we de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de wisselwerking met de steeds veranderende wereld waarin we leven. Voorbeelden van activiteiten zijn de workshop Wie ben jij online en de masterclass OK van de toekomst.


  Engineering & Design

  Het thema Engineering & Design gaat over het ontwerpen van waardevolle (technologische) oplossingen voor huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Samen bekijken we hoe nieuwe ontwerpen en technieken daarin van betekenis kunnen zijn. Voorbeelden van activiteiten zijn de workshop Elektrisch racemonster en de masterclass Fuel the green car.


  Science & IT

  Tijdens de activiteiten binnen het thema Science & IT duiken we met leerlingen de diepte in op het gebied van natuurwetenschappen en informatietechnologie, onderwerpen die steeds belangrijker worden in de toekomst. Welke fundamentele kennis ligt er aan de basis van de technologische oplossingen van maatschappelijke problemen en hoe is die toe te passen? Voorbeelden van activiteiten zijn de Science Lab Crime scene: DNA fingerprint en de masterclass Programmeer een leugendetector.


  Academische Vaardigheden

  Het is voor vwo-leerlingen belangrijk om kennis te maken met academische vaardigheden, voordat zij van start gaan met hun vervolgopleiding. Voorbeelden zijn onderzoeks- en informatievaardigheden, maar ook helder presenteren, interdisciplinair samenwerken en reflecteren op jezelf en je rol in de maatschappij. In verschillende workshops worden deze vaardigheden behandeld.

 • PERIODES ACTIVITEITEN

  We werken bij Pre-U met een jaarindeling op basis van vier periodes, overeenkomstig met de vier kwartielen van de Universiteit Twente. Aan een periode met activiteiten gaat een aanmeldperiode vooraf. Na de deadline van de betreffende periode volgt de toewijzing van activiteiten aan de deelnemers. De Pre-U partnerscholen hebben hierbij voorrang. Daarna gaat de periode met activiteiten van start. Tegelijkertijd start dan de aanmelding voor activiteiten in de volgende periode, waarna het proces zich herhaalt.

  Hieronder is een schematisch overzicht van de periodes weergegeven, inclusief de genoemde aanmelddeadlines, weeknummers voor de activiteitenperiode en de toewijzing.

 • DE LINK MET DE UNIVERSITEIT TWENTE

  De Universiteit Twente is een pionier in het verbinden van technologie, wetenschap, engineering en sociale wetenschappen met de maatschappij. Onze wetenschappers, docenten en studenten zijn nieuwsgierig, ondernemend en kritisch. Het aanbod van Pre-U is sterk gebaseerd op de multidisciplinaire vakgebieden van de UT, maar past ook bij de belevingswereld van leerlingen. Met de inhoud van onze activiteiten willen we hen begeleiden met het maken van keuzes in hun schoolcarrière.

 • SAMENWERKING IN DE ONDERWIJSKETEN

  Het is mooi om te zien dat in heel Nederland rondom universiteiten en hogescholen samenwerkingsnetwerken zijn ontstaan. In OostNederland werkt de UT samen met Hogeschool Saxion, Hogeschool Windesheim en het gezamenlijke expertisecentrum TechYourFuture. Samen met zo’n 40 middelbare scholen participeert de UT in een regionaal onderwijsnetwerk op het gebied van docentenopleiding, -professionalisering, vakontwikkelingen en aansluiting VO-HO.

 • ONZE KRACHT

  De kracht van Pre-U ligt in het feit dat we de boodschap die we extern uitdragen ook intern enthousiast naleven: het ontdekken van nieuwe interesses en het motiveren van talentontwikkeling. Dit ondersteunen we met ons interne programma ‘Leren en ontwikkelen bij Pre-University’. Binnen dit programma krijgen studentmedewerkers de kans om zich te blijven ontwikkelen door middel van trainingen, specialisaties en intervisies.

  De inhoud van Pre-U activiteiten komt voort uit co-creaties van UT-experts, vakdidactici, docenten uit het voortgezet onderwijs en studenten. Op deze manier sluiten we goed aan bij de meest recente ontwikkelingen in het domein. De activiteiten worden verzorgd door UT-studenten met ondersteuning van Pre-U medewerkers.

 • PRE-U JUNIOR & PRO-U

  Hiernaast hebben we ook een programma ontwikkeld voor basisschoolleerlingen (Pre-U Junior) en een professionaliseringsprogramma voor docenten en schoolleiders (Pro-U). Het programma van Pre-U is een doorlopende leerlijn vanuit Pre-U Junior en sluit aan bij het niveau en de belevingswereld van de leerlingen.