PWS Leerweg

Samen met Pre-U het profielwerkstukproces doorlopen.

Het profielwerkstuk is een langlopende opdracht, waarbij het belangrijk is om op verschillende momenten de juiste begeleiding en handvatten te bieden. Pre-U heeft de kennis in huis om leerlingen tijdens het gehele proces te ondersteunen op een manier die aansluit bij een academische vervolgopleiding. Tijdens de PWS Leerweg behandelen we daarom relevante thema’s op drie verschillende momenten:

  • 1. Opstarten

    Leerlingen ervaren een vliegende start met een sessie over het thema profielwerkstuk en krijgen handvatten zich te verdiepen in het door hen gekozen onderwerp. Ze gaan aan de slag met het opstellen van een onderzoeksvraag of programma van eisen en een haalbaar, realistisch plan van aanpak.

  • 2. Uitvoeren

    Tijdens deel twee van de PWS Leerweg krijgen leerlingen in een workshopprogramma concrete handvatten voor de uitvoering van een onderzoek of het realiseren en testen van een ontwerp. Verder krijgen ze de gelegenheid met Pre-U studentmedewerkers te sparren over uitdagingen waar ze tegenaan lopen.

  • 3. Afronden

    In het laatste deel volgen leerlingen een workshopprogramma over het trekken van valide conclusies, verslaglegging en/of presenteren. Dit helpt hen naar een succesvolle afronding van het profielwerkstuk.

Het gehele traject wordt ondersteund met interactieve online lessen in onze Skills Academy. Hiermee kunnen leerlingen de inhoud van de workshops herhalen, verdiepen en toepassen in hun eigen profielwerkstuk. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om studentenmedewerkers van Pre-U in te zetten voor gerichte begeleiding van groepen leerlingen, bijvoorbeeld tijdens een PWS werkdag op school.

De momenten waarop de verschillende onderdelen plaatsvinden worden afgestemd in een adviesgesprek tussen de school en een Pre-U expert om zo optimaal aan te sluiten op de planning van de school. Het is ook mogelijk om losse onderdelen van de PWS Leerweg af te nemen of het programma naar wens af te stemmen op het profielwerkstukproces op school.

Tenslotte bevat de PWS Leerweg een opstartsessie van één uur met alle PWS-begeleiders op school. Hierin komt een Pre-U expert toelichting geven over inhoud van de leerweg en de mogelijkheden die de online lessen en begeleiders daarbij bieden. Het is mogelijk om meer intensieve begeleiding van docenten aan te vragen. Lees hierover meer bij Pro-U

Aanbod workshops 

Pre-U biedt verschillende workshops aan die kunnen helpen met het maken van een profielwerkstuk. Tijdens de PWS Leerweg worden er vier verschillende workshops gegeven, verdeeld over drie dagen. Deze workshops kunnen worden aangevuld met een gerichte begeleidingsessie, waarin Pre-U studentmedewerkers de leerlingen op weg helpen en kunnen ondersteuenen bij de problemen die ze zijn tegengekomen. Het is ook mogelijk om deze workshops los aan te vragen. 

Naast de workshops over het profielwerkstuk bied Pre-U ook verschillende inhoudelijke workshops aan. Klik hier voor meer informatie over ons workshop aanbod. 

Aanvragen

Docenten kunnen de workshopprogramma’s in alle vier de periodes gedurende het schooljaar aanvragen door contact met ons op te nemen via pwsleerweg-pre-u@utwente.nl. Ook voor vragen kan altijd contact met ons worden opgenomen.

* Aan elke activiteiten periode is een deadline voor aanmelding gekoppeld, zoals hieronder weergegeven in de tabel. Lees hier voor meer informatie over de activiteiten periodes. Wil je als docent bijvoorbeeld een workshopprogramma aanvragen voor week 10 (periode 3), dan dient de aanvraag voor 25 januari bij ons binnen te zijn. Heb je de deadline voor een aanvraag (net) gemist, maar is het nog minimaal 6 weken van te voren? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.


Algemene voorwaarden zijn hier te vinden.