PWS Leerweg

PWS Leerweg: Samen met Pre-U het profielwerkstukproces doorlopen

Het profielwerkstuk is een langlopende opdracht, waarin het belangrijk is om verschillende momenten op de juiste manier te benaderen. Pre-U heeft de wetenschappelijke kennis in huis die leerlingen tijdens het hele proces kan ondersteunen. Tijdens de Leerweg PWS behandelen we daarom drie relevante thema’s op drie verschillende momenten.

  1. Opstarten: leerlingen ervaren een vliegende start met de Themadag Profielwerkstuk en krijgen handvaten zich te verdiepen in het door hen gekozen onderwerp en aan de slag te gaan met het opstellen van een onderzoeksvraag of programma van eisen en een realistisch plan van aanpak.
  2. Uitvoeren: tijdens deel twee van de leerweg krijgen leerlingen in een workshopprogramma concrete handvatten voor de uitvoering van een onderzoek of het realiseren en testen van een ontwerp.
  3. Afronden: in het laatste deel van de leerweg volgen leerlingen een workshopprogramma over het trekken van valide conclusies, verslaglegging en/of presenteren. Dit helpt leerlingen naar een succesvolle afronding van het PWS!

Het gehele traject wordt ondersteund met interactieve e-learnings in onze Skills Academy. Hiermee kunnen leerlingen de inhoud van de workshops herhalen, verdiepen en toepassen in hun eigen profielwerkstuk.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om studenten van Pre-U in te zetten voor gerichte begeleiding van groepen leerlingen, bijvoorbeeld tijdens een PWS-werkdag op school.

In een intake gesprek tussen de school en een Pre-U expert wordt afgestemd op welke momenten de verschillende onderdelen met de leerlingen plaatsvinden om zo optimaal aan te sluiten op de planning van de school. Het is ook mogelijk om losse onderdelen van de PWS Leerweg af te nemen of het programma in overleg en naar wens af te stemmen op het PWS proces op school.
Naast het traject voor leerlingen, begeleiden we ook docenten in dit proces. In het PWS leerweg traject is minstens één sessie van een Pre-U expert met de PWS begeleiders opgenomen. Dit is eventueel uit te breiden met Pro-U professionaliseringsactiviteiten op maat.

Aanbod academische Workshops en Themadagen

Pre-U biedt verschillende workshops en themadagen aan die kunnen helpen met het maken van een profielwerkstuk. 

Aanvragen

De workshopprogramma’s kunnen in alle vier activiteiten periodes in het schooljaar door een docent worden aangevraagd door contact met ons op te nemen via workshops-pre-u@utwente.nl. Ook voor vragen kan altijd contact met ons worden opgenomen.

Let op: aan elke activiteiten periode (zie voor meer informatie ‘Over Pre-U' is een deadline voor aanmelding gekoppeld, zoals hieronder weergegeven in de tabel. Wil je als docent bijvoorbeeld een workshopprogramma aanvragen voor week 10 (periode 3), dan dient de aanvraag voor 20 januari bij ons binnen te zijn. Heb je de deadline voor een aanvraag (net) gemist, maar is het nog minimaal 6 weken van te voren, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.


Algemene voorwaarden zijn hier te vinden.