Wiskunde D online

Wiskunde D online

Wiskunde D Online is voor leerlingen die het vak wiskunde D willen volgen, maar op een school zitten waar dat niet in de gewone lessen wordt gegeven. In samenwerking met het landelijke netwerk van Wiskunde D Online krijgen ze de mogelijkheid het vak te volgen en schoolexamen te doen. De leerlingen krijgen via een digitale leeromgeving de mogelijkheid om het vak te volgen, met ondersteuning van een docent op school.

Wiskunde D Online valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Wiskunde D Online. Wiskunde vaksteunpunten van de universiteiten, enkele hogescholen en de Boswell-Bèta zijn betrokken bij de uitvoering. Pre-U verzorgt de begeleiding en terugkoppeling voor een aantal leerlingen uit de regio Oost. De toetsen zullen op school plaatsvinden en worden nagekeken door de docent. De inhoud van het vak is hetzelfde, maar de vorm is dus anders.

Meer informatie

Deelname is alleen mogelijk als de school een overeenkomst heeft afgesloten met de Stichting Wiskunde D Online. Kijk voor meer informatie op www.wiskundedonline.nl of stuur een e-mail naar stichtingwiskundedonline@gmail.com.Algemene voorwaarden zijn hier te vinden.