Hoger opgeleide vluchtelingen

Hulp bij het kiezen van een studie

Ben jij een erkende vluchteling en in het land van herkomst hoger opgeleid? Dan ben je van harte welkom om op de Universiteit Twente (UT) te komen studeren. Hiervoor is financiële ondersteuning voor jou beschikbaar. Voordat je kunt gaan studeren, doorloop je het volgende traject.

Inburgering

Zodra je een verblijfsvergunning hebt, begint het inburgeringstraject. Duo informeert je over dit traject. Vast onderdeel van het inburgeringstraject is het leren van de Nederlandse taal.

Donatie Universiteit Twente aan het UAF

De opbrengst uit een speciale actie van medewerkers is door de Universiteit Twente gedoneerd aan de Stichting voor Vluchtelingstudenten (UAF). Hiermee ondersteunen wij toekomstige UT vluchtelingstudenten en is er voor jou financiële ondersteuning beschikbaar.

Ondersteuning van het UAF

Wanneer je bent begonnen met Nederlandse taallessen voor niveau B1, kun je een aanvraag indienen bij het UAF. De afhandeling van een aanvraag kan een paar maanden duren.

Het UAF:

Diploma's

Heb je je diploma’s uit je eigen land mee kunnen nemen, dan worden deze gewaardeerd om te zien of je in een van onze opleidingen kunt starten. Je moet in ieder geval aan onderstaande voorwaarden voldoen:

NT2-cursussen

De UT biedt Nederlandse taalcursussen aan, maar alleen op hoger niveau. Voor deze B2-cursussen en voorbereiding op het staatsexamen kun je terecht bij het TCP Language Centre van de UT.

Het StudieSuccesCentrum van Saxion biedt taalcursussen aan op alle niveaus: van beginners (CEF A0 niveau) tot staatsexamen II (CEF B2 niveau).

Vragen?

Neem voor vragen omtrent toelating contact op met: Student Services.