Zie Pre-master

Hoelang duurt een pre-master?

Ben je toegelaten tot de master van jouw keuze onder voorwaarde dat je eerst de bijbehorende premaster afrondt? Dan wil je natuurlijk weten welke studielast daarbij hoort. De studielast van het premasterprogramma is afhankelijk van de masteropleiding die je wilt gaan volgen en je vooropleiding. 

Voor hbo-studenten

Studielast premaster en doorstroomminor

Een premasterprogramma voor hbo-studenten met een aanverwante hbo-bachelor is een vastgesteld pakket en bestaat in de meeste gevallen uit 30 EC. In een enkel geval bestaat de premaster uit 45 EC en zul je, bij het volgen van de premaster als doorstroomminor, de resterende 15 EC van het programma moeten afronden na afloop van je bachelor.

Aangezien een premaster over het algemeen uit 30 EC bestaat, zou je het in een half jaar moeten kunnen afronden. De maximale termijn die staat voor het slagen van de premaster bedraagt een jaar. Heb je het programma dan niet succesvol afgerond, kun je dus ook niet deelnemen aan de master.

voor wo-bachelorstudenten

Studielast Premaster

Voor een wo-bachelorstudent hangt de duur van de premaster af van de bacheloropleiding en gewenste masteropleiding. De te volgen premaster is maatwerk, er zijn geen vastgestelde pakketten waardoor het aantal te volgen EC's dus nogal kan verschillen. Na inschrijving voor de master zal je aanvraag worden beoordeeld door de toelatingscommissie en zul je bericht ontvangen of je in aanmerking komt voor de bijbehorende premaster.  Ook hoor je dan hoe het programma voor jou eruit zal zien. 

Je kunt ook alvast de masterpagina van de betreffende master checken om te zien welke bachelors, eventueel na het behalen van een premaster, toelaatbaar zijn. In een aantal gevallen staan hier ook al het aantal EC's op vermeld.

Een premasterprogramma kan een kwart jaar tot maximaal een jaar in beslag nemen, afhankelijk van jouw deficiencyprogramma, de spreiding van de te behalen EC's en eventuele herkansingen. Wellicht zijn er voor jou ook mogelijkheden de premaster al tijdens je huidige bachelor te doen, door deze op te nemen in je minorruimte. Vraag van te voren goed bij de master contactpersoon van de betreffende master en je huidige bachelor naar de mogelijkheden. 

UT-studenten

Ben je al UT-student? Dan kun je ook alvast de doorstroommatrix op de UT website checken om te zien voor welke masteropleidingen je direct of indirect (middels een premaster) toelaatbaar bent.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies