Zie Pre-master

HOELANG DUURT EEN PRE-MASTER?

Ben je toegelaten tot de master van je keuze onder voorwaarde van het afronden van de bijbehorende pre-master? Dan wil je natuurlijk weten welke studielast daarbij hoort. De studielast van het pre-masterprogramma is afhankelijk van de masteropleiding die je wilt gaan volgen en je vooropleiding. 

Voor HBO-studenten

Studielast pre-master en doorstroomminor

Een pre-masterprogramma voor hbo-studenten met een aanverwante hbo-bachelor is een vastgesteld pakket en bestaat in de meeste gevallen uit 30 EC.
In een enkel geval bestaat de pre-master uit 45 EC en zul je, bij het volgen van de pre-master als doorstroomminor, de resterende 15 EC van het programma moeten afronden na afloop van je bachelor.

Aangezien het pre-masterprogramma over het algemeen uit 30 EC bestaat, zou je het in een half jaar moeten kunnen afronden. De maximale termijn die staat voor het slagen van de premaster bedraagt een jaar. Heb je het programma dan niet succesvol afgerond, kun je dus ook niet deelnemen aan de master.

voor WO-bachelorstudenten

Studielast Pre-master

Voor een wo-bachelorstudent hangt de duur van de pre-master af van de bacheloropleiding en gewenste masteropleiding. De te volgen pre-master is maatwerk, er zijn geen vastgestelde pakketten waardoor het aantal te volgen EC's dus nogal kan verschillen. Na inschrijving voor de master zal je aanvraag worden beoordeeld door de toelatingscommissie en zul je bericht ontvangen of je in aanmerking komt voor het bijbehorende pre-masterprogramma.  Ook hoor je dan hoe het programma voor jou eruit zal zien. 

Je kunt ook alvast de masterpagina van de betreffende master checken om te zien welke bachelors, eventueel na het behalen van een pre-master, toelaatbaar zijn. In een aantal gevallen staan hier ook al het aantal EC's op vermeld.

Een pre-masterprogramma kan een kwart jaar tot maximaal een jaar in beslag nemen, afhankelijk van jouw deficiencyprogramma, de spreiding van de te behalen EC's en eventuele herkansingen. Wellicht zijn er voor jou ook mogelijkheden de pre-master al tijdens je huidige bachelor te doen, door deze op te nemen in je minorruimte. Vraag van te voren goed bij de master contactpersoon van de betreffende master en je huidige bachelor naar de mogelijkheden. 

UT-studenten

Ben je al UT-student? Dan kun je ook alvast de doorstroommatrix op de UT website checken om te zien voor welke masteropleidingen je direct of indirect (middels een pre-master) toelaatbaar bent.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies