Neurotechnology and Biomechatronics

Deze specialisatie maakt deel uit van de masteropleiding Electrical Engineering.

Deze specialisatie richt zich op neural engineering, interfacing met het zenuwstelsel en op het monitoren en beïnvloeden van lichaamsfuncties met behulp van deze interfaces.


Deze specialisatie richt zich op neural engineering, interfaces met het zenuwstelsel en op het monitoren en beïnvloeden van lichaamsfuncties met behulp van deze interfaces. Onderzoek wordt uitgevoerd op drie niveaus:

  • Op cellulair en netwerkniveau kijk je b.v. naar neuro-elektronische interfacing van levend zenuwweefsel op elektrodes, en naar geheugen- en leerprocessen in weefselkweken.
  • Op het niveau van menselijk functioneren bestudeer je neuromodulatie en dynamische identificatie met betrekking tot pijn, motoriek en hartfunctie, en diagnose, functionele ondersteuning en neurofeedbacktraining tijdens revalidatie.
  • Op het niveau van de gezondheidszorg verken je aspecten van telegeneeskunde zoals monitoring op afstand en zorg op afstand met draagbare interfaces en ICT-systemen.

Deze specialisatie is Engelstalig. De volledige opleidingsinformatie is uitsluitend in het Engels beschikbaar.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies