Aanmelden & toelatingseisen

Direct starten met je inschrijving
 • Hoe meld je je aan voor 1 mei?

  Je meldt je voor 1 mei aan voor een studie op Studielink. Het is belangrijk om vooraf uit te zoeken of: de opleiding een loting kent; de opleiding een decentrale selectie toepast; de opleiding al dan niet verplichte matching toepast; je het juiste profiel hebt voor de beoogde opleiding. 

 • Voor wie is de studiekeuzecheck bedoeld?

  Alle studenten (of aanmelders) die zich hebben aangemeld voor een opleiding in het hoger onderwijs en in dit geval aan de Universiteit Twente.

 • Welke opleidingen bieden de studiekeuzecheck aan?

  Alle bacheloropleidingen van de Universiteit Twente die geen (decentrale) selectie of loting hebben, doen een studiekeuzecheck via studiekeuzeactiviteiten. Dit zijn: Advanced Technology, Applied Mathematics, Biomedische TechnologieBusiness & IT, Chemical EngineeringCivil EngineeringCommunication Science, Creative Technology, Electrical Engineering, Gezondheidswetenschappen, Industrial Design Engineering, Industrial Engineering & Management, International Business Administration, Management, Science & Technology, Mechanical Engineering, PsychologyTechnical Computer Science, Technische Natuurkunde

  De opleidingen Technische Geneeskunde en University College Twente (ATLAS) (Engelstalige website) kennen geen matching, maar hebben een andere procedure. 

 • Is meedoen aan de studiekeuzecheck verplicht?

  Het verplichten van deelname aan studiekeuzeactiviteiten verschilt per universiteit of hogeschool. De Universiteit Twente vindt het belangrijk dat je bewust kiest voor een opleiding. Het advies is gebruik te maken van het brede aanbod dat de UT hiervoor biedt. Bij sommige opleidingen is het verplicht om deel te nemen aan studiekeuzeactiviteiten, als onderdeel van de matching. De opleiding Creative Technology heeft een verplichte studiekeuzeactiviteit.

 • Wat levert de studiekeuzecheck jou op?

  De studiekeuzecheck is bedoeld voor de studiezoeker om de uiteindelijke keuze te toetsen. De Universiteit Twente ziet de studiekeuzecheck dan ook als afronding en bevestiging van de studiekeuzeactiviteiten om je zo beter voor te bereiden op de definitieve studiekeuze. Via de studiekeuzecheck kom je er samen met de opleiding achter of de studie echt goed bij je past.

 • Heb jij nog recht op de studiekeuzecheck bij aanmelding na 1 mei?

  Voor de opleiding Creative Technology heb je bij aanmelding na 1 mei geen recht meer op een studiekeuzeactiviteit of een advies. De overige opleidingen kunnen je na 1 mei echter alsnog vragen om deel te nemen aan een studiekeuzeactiviteit. Om te weten of dat het geval is bij de desbetreffende opleiding, check je de opleidingswebsite.

 • Wat is het verschil tussen (decentrale) selectie en de studiekeuzecheck?

  Een studiekeuzecheck is geen (decentrale) selectie en is ook niet bindend als je je voor 1 mei hebt aangemeld. Voor opleidingen met (decentrale) selectie is er geen studiekeuzesactiviteit, omdat er al selectie en onderzoek naar motivatie als verplicht onderdeel in de selectieprocedure zit.

  Voor opleidingen met (decentrale) selectie geldt de studiekeuzecheck in principe niet. Voor deze opleidingen zijn de toelatingseisen uitgebreider, en moet verplicht extra informatie aangeleverd worden of verplicht deel genomen worden aan een extra activiteit. Een decentrale selectieprocedure en de selectieprocedure bij ATLAS University College zijn wel bindend. Studenten kunnen dan ook afgewezen worden.

  Bij loting en (decentrale) selectie gelden aparte regels voor toelating.

  Opleiding met numerus fixus 

  Technische Geneeskunde

  Opleiding met numerus fixus en decentrale selectie

  ATLAS University College

 • Kan je je voor meerdere opleidingen tegelijk aanmelden en aan de studiekeuzecheck meedoen?

  Ja, dat kan. In Studielink kun je je voor meerdere opleidingen tegelijk aanmelden en dat betekent dat je als studiezoeker meerdere uitnodigingen voor (verplichte) deelname aan een studiekeuzeactiviteit kan ontvangen. De Universiteit Twente adviseert je om vooral deel te nemen aan studiekeuzeactiviteiten om zo uiteindelijk zelf een goede studiekeuzecheck te kunnen doen.

 • Hoe ziet de studiekeuzecheck er uit bij een opleiding aan de Universiteit Twente?

  Studiekeuzecheck in de vorm van studiekeuzeactiviteiten kunnen er verschillend uit zien, dit is afhankelijk van de opleiding. Op de site van de opleiding is meer informatie te vinden over de studiekeuzeactiviteiten die de opleiding organiseert onder andere in het kader van de studiekeuzecheck.

 • Doen andere universiteiten en hogescholen ook een studiekeuzecheck?

  Wettelijk gezien moeten alle universiteiten en hogescholen de studiezoeker het recht geven op een studiekeuzeadvies als die zich uiterlijk op 1 mei heeft aangemeld. Hogescholen en universiteiten kunnen je ook verplichten om mee te doen aan zo’n studiekeuzecheck. Als je hier niet aan meedoet, kan de instelling beslissen de studiezoeker niet toe te laten tot een opleiding. Hoe de studiekeuzecheck eruitziet, verschilt per hogeschool of universiteit.

 • Wanneer is de inschrijving compleet?

  Als de volgende stappen doorlopen zijn is de inschrijving compleet. Alle stappen op een rijtje:

  • Je hebt op tijd (en voor Psychology en Creative Technology uiterlijk op 1 mei) een aanmelding (verzoek tot inschrijving) gedaan in Studielink. Voor loting studies gelden andere deadlines, 15 april en 15 mei.
  • Je hebt deelgenomen aan een eventuele studiekeuzeactiviteit (indien verplicht gesteld door de opleiding), loting of decentrale selectie
  • Je ontvangt het digitale inschrijvingspakket en stuurt dit terug.
  • Centrale Studentenadministratie (CSA) checkt de toelating en de documenten.
  • Je hebt het collegegeld betaald of hebt de UT gemachtigd om het collegegeld af te schrijven
 • Kan de inschrijving geweigerd worden?

  De inschrijving kan geweigerd worden, indien niet tijdig voor 1 september aan alle inschrijfvoorwaarden is voldaan. Alle stappen moeten voor 1 september zijn doorlopen om een inschrijving compleet te maken.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies