Studieopbouw Technical Computer Science

Studiekeuze gemaakt?

Leer de mogelijkheden van computers en technologie optimaal in te zetten voor oplossingen waar mens en maatschappij beter van worden.

Je krijgt veel wiskunde en bouwt diepgaande kennis op van programmeren, softwaresystemen, computernetwerken, algoritmen, computer hardware, mens-machine-interactie en veel meer. Je gaat diep in op aspecten als parallellisme, informatie en data, complexiteit en veiligheid. Met deze bachelor, vooral als je die combineert met een master, leer je jouw fascinatie voor computers en techniek in te zetten voor verbeteringen en oplossingen op de meest uiteenlopende terreinen van de maatschappij.

Modules Technical Computer Science

Tijdens deze driejarige bacheloropleiding volg je twaalf modules: vier modules per jaar. In elke module behandel je een thema en komen alle belangrijke aspecten van je studie samen: theorie en praktijk, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie en teamwerk.

Module overzicht

 • Jaar 1EC
  • Module 1 | The Pearls of Computer Science15

   In de eerste module leer je de breedte van het vak kennen aan de hand van een achttal ‘parels’ van de informatica: computer engineering, het programmeren van algoritmes, het ontwerpen van grotere systemen, het versleutelen van informatie, databanken, het internet als computernetwerk, functioneel programmeren, en kunstmatige intelligentie. In het project van deze module maak je met je projectgroep een systeem dat automatisch Twitterberichten analyseert en visualiseert.

  • Module 2 | Software Systems15

   In deze module leer je software te ontwerpen en te bouwen. Van een analyse van de eisen tot de oplevering van een werkend programma. In het eindproject programmeer je op een gestructureerde wijze een game voor meerdere spelers.

  • Module 3 | Network Systems15

   Internet is een goed voorbeeld van een computer netwerk. Hoe werkt zo'n netwerk? In deze module leer je onder meer hoe gegevens in kleine pakketjes worden verzonden en ontvangen, zowel over kabels als draadloos, hoe de beste route door het netwerk wordt gevonden en hoe je voorkomt dat pakketjes onderweg beschadigen of zoekraken. Verder komen de toepassingen van netwerken aan de orde, de bescherming tegen misbruik, en de schaalbaarheid naar zeer grote netwerken.

  • Module 4 | Data & Information15

   In de vierde module leer je relevante bedrijfsinformatie in een database te zetten. Je maakt kennis met data-managementconcepten en relationele databases. Daarnaast werk je aan de ontwikkeling van software met een aanpak die in het bedrijfsleven veel wordt gehanteerd: Agile software engineering. In ‘sprints’ van twee weken werk je aan de oplevering van software en in ‘scrum-sessies’ bespreek je met je medestudenten wat je hebt gedaan, wat je van plan bent en tegen welke problemen je aanloopt. Zo leer je op een gestructureerde wijze in een team aan software te werken.

 • Jaar 2EC
  • Module 5 | Computer Systems15

   In deze module leer je op basis van booleaanse algebra digitale schakelingen te realiseren. Met behulp van deze digitale schakelingen ontwerp je basisbouwblokken van een computer, zoals optellers en vermenigvuldigers. Je maakt kennis met de opbouw van standaardprocessoren volgens het Von Neumann-principe en met de Instructie Set Architectuur (ISA), die het mogelijk maakt om deze processoren met een programmeertaal te programmeren. In deze module programmeer je ‘dicht tegen de hardware aan’. Verder leer je hoe besturingssystemen zijn opgebouwd en werken.

  • Module 6 | Intelligent Interaction Design15

   Deze module draait om het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van de interactie tussen mensen en technische systemen. Tijdens het project werk je in een multidisciplinair team met studenten Business Information Technology. Als team ontwerp je een interactief en intelligent systeem die je met potentiële gebruikers evalueert. Verder verdiep je je in de statistiek en raak je vertrouwd met, kwantitatieve en kwalitatieve, methodes voor het opstellen van gebruikersonderzoeken. Je leert meer over de verschillende technieken voor het modelleren van intelligent systeemgedrag. 

  • Module 7 | Discrete Structures & Efficient Algorithms15

   Discrete structuren en efficiënte algoritmen zijn de stille kracht achter veel van onze dagelijkse activiteiten, van Internetbankieren (denk aan veilige encryptiealgoritmen) tot het gebruiken van een navigatiesysteem (denk aan het razendsnel berekenen van de kortste route). In deze module raak je vertrouwd met de bijbehorende wiskundige structuren, zoals grafieken, netwerken en talen, maar ook met algebraïsche structuren, zoals groepen en lichamen. De focus ligt op algoritmische vraagstukken in relatie tot deze discrete structuren. Vandaar dat datastructuren, formele talen en rekenmodellen ook aan bod komen. In het teamproject pas je je kennis toe door zelf een algoritme te ontwikkelen voor het oplossen van het beruchte probleem van de isomorfie van grafen. Wie weet word jij wel winnaar van de programmeerwedstrijd!

  • Module 8 | Keuzemodule15

   Module 8 biedt verschillende keuzemogelijkheden. TCS biedt vier verschillende modules aan: Programming Paradigms, Smart Spaces, Web Science, Cyber Physical Systems en Data Science & Artificial Intelligence: Seeing through the hype. Veel studenten volgen de module Programming Paradigms. Hier raak je vertrouwd met verschillende manieren van programmeren. Het standaardprogrammeerwerk volgt het imperatieve paradigma: je vertelt de computer stap voor stap wat hij moet doen. Er bestaan ook verrassende alternatieven, zoals het functionele en het logische paradigma, die voor bepaalde doeleinden krachtiger en geschikter zijn. In deze module leer je niet alleen die alternatieven kennen, maar ook krijg je een bredere kijk op en inzicht in andere concepten van programmeertalen, zoals typering en semantiek.

 • Jaar 3EC
  • Modules 9&10 | Vrije keuze30

   tijdens modules 9&10 zijn dit jouw opties:

   Volg een van de keuzemodules van Technical Computer Science. Je kunt kiezen uit Smart Spaces, (intelligente systemen en ruimtes ontwerpen), Cyber-Physical Systems (complexe systemen waarin natuurkunde en informatica samenkomen), Web Science (structuur, gedrag en invloed van globale netwerken), Programming Paradigms of Data Science & Artificial Intelligence: Seeing through the hype als je dit niet gevolgd hebt in module 8.

   Volg verbredende vakken uit andere opleidingen, bijvoorbeeld Business Information TechnologyAdvanced Technology of Applied Mathematics.

   Studeer een half jaar aan een andere universiteit in Nederland of in het buitenland.

   Doe een stagemodule bij een bedrijf en breng je opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk in een professionele context.

   Meld je aan bij één van onze studententeams.

   Heb je ambities om leraar te worden? Volg dan de minor Leren Lesgeven en haal een tweedegraads lerarenbevoegdheid. Daarmee kun je aan de slag als docent op een middelbare school. 

  • Modules 11&12 | afstudeersemester15

   Tijdens het afstudeersemester, de tweede helft van je derde jaar, doe je twee grotere opdrachten. In module 11, het Ontwerpproject, werk je in een projectteam aan een IT-probleem. Zowel de Universiteit Twente zelf als bestaande IT-ondernemingen zijn opdrachtgevers. Je werkt dus aan een real-life probleem! 

   In Module 12 doe je een individueel onderzoeksproject, resulterend in een presentatie op de Twente Student Conference on IT. Deze conferentie heeft de vorm van een echte wetenschappelijke conferentie. Sommige onderzoeksrapporten van studenten zijn zo goed, dat ze vervolgens ook op een internationale workshop kunnen worden gepresenteerd. De conferentie is dus een leerzame en boeiende afsluiting van je bacheloropleiding. Als je slaagt, mag je jezelf Bachelor of Science noemen. Je kunt bij je onderwerpkeuze al rekening houden met een eventuele masterspecialisatie of -opleiding.

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

Voor het eerst naar de universiteit

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. We leggen alvast het een en ander uit.

 • Je volgt modules

  Je bachelor duurt drie jaar. Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module behandel je een actueel thema uit de samenleving of bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk. Vast onderdeel is het teamproject, waarin je de opgedane kennis toepast op een actuele uitdaging en met medestudenten een werkbare oplossing ontwerpt. De thema's draaien vaak om vraagstukken waarop wetenschappers nog geen antwoord hebben gevonden. 

 • Studiepunten, hoe werkt het?

  Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. Ook wel EC(s) genoemd, afgeleid van het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén EC staat voor 28 uur werk; elk jaar moet je 60 punten behalen.

  Jouw opleiding stelt het aantal uren vast per opdracht, projectverslag of examen. In het eerste jaar moet je minimaal 45 van de 60 punten halen om door te mogen naar het tweede jaar.

 • 45 studiepunten of meer gehaald? Dan mag je naar het tweede jaar

  Ons doel is om je zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, daarom hanteren we het principe van een Bindend Studieadvies (BSA). Alle eerstejaarsstudenten ontvangen hun BSA aan het einde van het jaar. Je krijgt een positief advies als je in het eerste jaar 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald. Een negatief advies is bindend en betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we je, ondanks een te lage score, toch een positief BSA geven, bijvoorbeeld als we voldoende vertrouwen hebben dat je op de juiste plek zit. Belemmeren persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of problemen jouw studieprestaties? Student Affairs Coaching & Counselling (SACC) helpt je verder.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies