Technical Computer Science

Het studieprogramma Technical Computer Science

De bacheloropleiding Technical Computer Science duurt drie jaar. Het eerste jaar vormt de basis, in het tweede jaar volgen verdieping en verbreding. De eerste helft van het derde jaar is vrij in te vullen en het laatste halfjaar vormt de afstudeerfase.

Het programma is opgebouwd uit modules, die elk tien weken duren. Elke module is opgebouwd rond een centraal thema, bijvoorbeeld software, netwerken, of interactie. Via allerlei onderwijsvormen maak je kennis met dit thema. Je nieuwe kennis pas je vervolgens toe in een project.

Sommige thema’s zijn zo belangrijk, dat ze in meer modules aan bod komen. Een voorbeeld daarvan is cyber security: hoe kunnen software, netwerken, informatiesystemen en interactie worden beveiligd tegen aanvallen en misbruik? Cyber security is een belangrijk vraagstuk dat alleen opgelost kan worden als toekomstige informatici beschikken over de juiste methoden en technieken. Daarom is er in bijna elke module in het curriculum aandacht voor dit thema.

Chat offline (info)