FAQ

Studiekeuze gemaakt?

Aanmelden en inschrijven 

 • Kan ik mij voor meerdere studieprogramma’s met een verplichte matchingprocedure inschrijven?

  Ja, je kunt je voor meerdere studieprogramma’s met een verplichte matchingprocedure inschrijven. Kijk voor meer informatie op Studielink.

 • Hoe schrijf ik mij in voor een double degree TCS-AM?

  Via Studielink meld jij je aan voor beide studieprogramma’s. Je moet, om deel te kunnen nemen aan het double degree-programma, voldoen aan de toelatingseisen ban beide programma’s. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de verplichte matchingprocedure van het TCS-programma. Als je deze matchingprocedure voor TCS niet hebt afgerond, kun je ook niet deelnemen aan het double degree-programma TCS-AM. 

 • Ik ben op dit moment student een Twente Pathway College student of ben van plan om me volgend jaar in te schrijven voor het Twente Pathway College. Hoe kan ik me aanmelden voor het TCS-programma?

  Twente Pathway College's Engineering & Technology pathway biedt geen plaatsgarantie in de opleiding Technical Computer Science, omdat TCS een vaste capaciteit heeft. TCS studenten van de opleiding Engineering & Technology kunnen naast het volgen van de opleiding Engineering & Technology deelnemen aan onze selectieprocedure voor een gegarandeerde plaats in een andere UT-bacheloropleiding. Je kunt je inschrijven voor het TCS-programma als 1) je hebt voldaan aan de minimumeisen voor het succesvol afronden van het basisjaar Engineering & Technology en 2) aan het einde van onze selectieprocedure een aanbod hebt gekregen voor een plaats voor het TCS-programma. (TCS-resultaten tellen niet mee in onze selectieprocedure.) Heb je het propedeusejaar Engineering & Technology met goed gevolg afgerond maar geen aanbod gekregen voor een plek voor TCS, dan kun je je alsnog inschrijven voor de bacheloropleiding waarvoor je je hebt ingeschreven bij de Twente Traject College.

 • Ik voldoe nog niet aan de toelatingseisen van TCS. Op welke datum moet ik uiterlijk voldoen aan deze eisen?

  Raadpleeg de gestelde deadlines.

 • Kan ik TCS studeren met een HBO-diploma?

  Ja, na afronding van een HB-opleiding kun je instromen bij de bachelor TCS, ongeacht de inhoud van je HBO. Wel gelden de aanvullende voorwaarden Engels en Wiskunde B op VWO-niveau. Heb je een Computer Science HBO afgerond, is er wellicht ook een mogelijkheid om in te stromen in de master, hiervoor verwijzen we je graag naar de voorlichting over de master Computer Science

  Lees meer over de toelatingsvoorwaarden met een Hbo-diploma.  

 • Kan ik mij ook aanmelden na 30 april?

  Aanmelding voor het aankomende academische jaar is alleen mogelijk via Studielink. Lukt het niet om je voor 30 april in te schrijven vanwege onvoorziene omstandigheden? Stuur dan zo spoedig mogelijk een gemotiveerd verzoek naar Student Services. Lever bij dit verzoek ook één of twee bewijsstukken aan van je onvoorziene omstandigheden. 

 • Ik heb een positief advies ontvangen, wat moet ik nu doen?

  Gefeliciteerd, je bent een stap verder in het inschrijvingsproces voor Technical Computer Science. In de e-mail van het Student Services lees je de vervolgstappen die je moet nemen. Betaling van het collegegeld is een van de benodigde stappen.

  Je moet nog steeds voldoen aan alle toelatingseisen, inclusief het aantoenen van het vereiste niveau in wiskunde en Engels.

  Als je vragen hebt over het inschrijvingsproces, raadpleeg dan de FAQ Toelating of stuur een e-mail naar studentservices@utwente.nl.

 • Ik heb een negatief advies ontvangen, betekent dit dat ik geen TCS kan studeren?

  Het advies dat je hebt ontvangen is niet bindend. Je kunt dus doorgaan met het afronden van je inschrijving voor TCS. We raden je echter wel aan om je keuze voor TCS goed te heroverwegen en na te denken over alternatieve programma’s aan de UT of elders. Als je je overwegingen wilt bespreken met een studieadviseur, stuur dan een e-mail naar intake-tcs-eemcs@utwente.nl.

 • Wat is het verschil tussen aanmelding en inschrijving?

  Aanmelden en inschrijven zijn twee verschillende acties. Je meld je aan voor een opleiding via Studielink. Vervolgens zijn er verschillende stappen die je moet nemen om je geschiktheid aan te tonen. Een van deze stappen is het voltooien van onze TCS matchingprocedure. Je bent pas ingeschreven voor deze opleiding als een advies hebt ontvangen en alle benodigde stappen van in de inschrijvingsprocedure hebt doorlopen. Betaling van het collegegeld is een van deze stappen.

 • Ik heb de matchingprocedure voltooid, maar ik heb een visum of een verblijfsvergunning nodig. Wat moet ik nu doen?

  Als je een visum en/of een (nieuwe) verblijfsvergunning nodig hebt, word je per e-mail benaderd door onze afdeling Visa om je door elke stap van het proces te begeleiden. Voor meer informatie kun je kijken op https://www.utwente.nl/en/education/student-services/visa/.

 • Ik heb mijn plaats geaccepteerd, hoe kan ik nu huisvesting vinden?

  Meer informatie over huisvesting vind je op onderstaande pagina's:

Matchingrocedure

 • Zijn er kosten verbonden aan deelname aan de matchingprocedure?

  Nee, er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de matchingprocedure, behalve je reiskosten naar de campus in geval van deelname aan het matchingevent op de campus. 

 • Welk e-mailadres wordt gebruikt voor berichtgeving over de matchingprocedure?

  We gebruiken het e-mailadres dat je hebt opgegeven in Studielink. Je bent verantwoordelijk voor het controleren van je inbox en spambox gedurende de gehele matchingprocedure. 

 • Ik heb al ervaring in programmeren. Wordt dit meegenomen in de matchingprocedure?

  Nee, voor de matchingprocedure is geen voorkennis van programmeren nodig. Noch wordt er naar een CV gevraagd met daarop eventuele ervaring. Het kan wel helpen tijdens de matchingprocedure en als eenmaal TCS-student bent.

 • Ik wil me opnieuw inschrijven voor TCS, moet ik deelnemen aan de matchingprocedure?

  Ja, als je al toegelaten en ingeschreven bent voor Technical Computer Science vóór september 2023 en opnieuw wilt inschrijven, moet je deelnemen aan de matchingprocedure.

 • Ik heb een klacht of bezwaar met betrekking tot de matchingprocedure. Waar kan ik deze indienen?

  Als je opmerkingen hebt over de matchingprocedure, neem dan contact met ons op via intake-tcs-eemcs@utwente.nl. Als jij je benadeeld voelt door de gang van zaken binnen de matchingprocedure, kun je een klacht indienen via het UT klachtenloket.

Overige vragen

 • Ik heb een vraag over de matchingprocedure anders dan de vragen hierboven. Waar kan ik mijn vraag naartoe sturen?

  Je kunt je vragen sturen naar intake-tcs-eemcs@utwente.nl.

 • Ik heb een vraag over de aanmelding en inschrijving anders dan de vragen hierboven. Waar kan ik mijn vraag naartoe sturen?

  Je kunt je vragen sturen naar studentservices@utwente.nl.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies