Enrolment and admission criteria

 • Kan ik mij nog aanmelden na 15 januari?

  Als jij wegens onvoorziene omstandigheden niet in staat was je voor 15 januari 23:59 CET aan te melden via Studielink, kan jij zo spoedig mogelijk een goed onderbouwd verzoek om jou alsnog in te schrijven indienen bij Admission Office (studentservices@utwente.nl). Het verzoek dient vergezeld te gaan van twee bewijsstukken.

 • Kan ik mij aanmelden voor meerdere studieprogramma met een Numerus Fixus?

  Je kunt je maximaal voor twee Numerus Fixus studies, zowel binnen als buiten de Universiteit Twente, inschrijven. Voor meer informatie, ga naar Studielink.

 • Hoe meld ik mij aan voor het double degree programme Technical Computer Science en Applied Mathematics?

  Je moet je voor beide studieprogramma’s aanmelden via Studielink. Om het double degree programma te kunnen volgen die je voor het TCS studieprogramma deel te nemen aan de selectie procedure. Krijg je geen bewijs van toelating voor het TCS studieprogramma, dan kan je ook niet instromen in het TCS-AM double degree programma.

 • Ik voldoe nog niet aan de toelatingseisen van de opleiding TCS. Wat is de uiterste datum waarop ik moet voldoen?

  Zie stap 3 van het selectieproces.

 • Kan ik TCS studeren met een HBO diploma?

  Ja, na afronding van een HBO-opleiding kun je instromen bij de bachelor TCS, ongeacht de inhoud van je HBO. Wel gelden de aanvullende voorwaarden Engels en Wiskunde B op VWO-niveau. Heb je een Computer Science HBO afgerond, is er wellicht ook een mogelijkheid om in te stromen in de master, hiervoor verwijzen we je graag naar de voorlichting over de master Computer Science

 • Ik wil graag vrijstelling aanvragen voor onderdelen van het TCS studieprogramma. Waar kan ik hiervoor een verzoek indienen?

  Ontheffingen worden alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend door onze examencommissie. Zodra je een bewijs van toelating hebt ontvangen kun je informatie inwinnen over de procedure hiervoor via numerus-fixus-tcs@utwente.nl.

 • Ik heb een vraag aangaande toelating en inschrijving anders dan bovenstaande vragen. Waar kan ik mijn vraag naartoe sturen?

  Je kan je vraag sturen naar het Admissions Office

Selection procedure

 • Ik heb een bewijs van toelating ontvangen, ben ik dan klaar?

  Nee, je moet nog steeds je inschrijving via Osiris afronden.

 • Kan ik mijn bewijs van toelating doorschuiven naar volgend studiejaar?

  Na ontvangst van het bericht in studielink heb je twee weken de tijd om je plaats te accepteren. Als je je plaats heb geaccepteerd en je besluit vervolgens een tussenjaar te nemen, vervalt je plaats. Je zult het jaar daarop opnieuw moeten deelnemen aan de selectieprocedure. Je verspeelt daarmee een van de drie pogingen.

 • Ik heb het aangeboden bewijs van toelating niet voor de deadline geaccepteerd, wat nu?

  Als jij door onvoorziene omstandigheden niet in staat was om binnen twee weken het bewijs van toelating te accepteren via Studielink, kan je zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de deadline een goed onderbouwd verzoek indienen bij het Admission Office (studentservices@utwente.nl).

 • Hoe vaak mag ik deelnemen aan de selectieprocedure van TCS?

  Je mag in totaal drie pogingen ondernemen om toegelaten te worden tot het TCS programma. TCS organiseert eens per academisch jaar een toelatingsexamen.

 • Zijn er kosten verbonden aan deelname aan de selectieprocedure?

  Nee, er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Reiskosten naar de campus van de Universiteit Twente zijn wel voor eigen rekening. Evenals hardware (internet, webcam etc) voor het online examen.

 • Ik heb een klacht of bezwaar met betrekking tot de selectieprocedure. Waar kan ik deze indienen?

  Als je een opmerking wil maken met betrekking tot de selectieprocedure, kan je hierover contact met ons opnemen via numerus-fixus-tcs@utwente.nl. Wil je een formele klacht indienen of bezwaar aantekenen, kan je deze indienen via het klachtenloket.

 • Welk e-mailadres wordt gebruikt voor berichtgeving over de selectieprocedure?

  Het e-mailadres waarmee jij je in Studielink hebt aangemeld. Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van je inbox en map met ongewenste berichten op berichten van TCS en Admission Office.

 • Ik heb al ervaring in programmeren. Wordt dit meegenomen in de selectieprocedure?

  Nee, er is geen programmeer voorkennis vereist voor het toelatingsexamen. Noch wordt er naar een CV gevraagd met daarop eventuele ervaring.

 • Aan welke regels houden jullie je bij de selectie?

  In de regeling Selectie en Plaatsing kan je nalezen aan welke regels de opleiding Technical Computer Science zich tijdens de selectie en plaatsing moet houden. 

 • Ik heb een vraag aangaande het selectieproces anders dan bovenstaande vragen. Waar kan ik mijn vraag naartoe sturen?

  Je kunt je vragen sturen naar numerus-fixus-tcs@utwente.nl.

Entrance exam

 • Is het toelatingsexamen in het Engels?

  Ja.

 • Hoe kan ik mij voorbereiden op het toelatingsexamen?

  Zie de pagina over het toelatingsexamen. 

 • Ik heb een functiebeperking, kan ik meer tijd krijgen voor het toelatingsexamen?

  Je kunt een verzoek voor extra tijd indienen via numerus-fixus-tcs@utwente.nl. Zie stap 3 in de aanmeld en selectieprocedure

 • Kan ik van examendatum of tijdstip wisselen?

  Het is niet te mogelijk om te wisselen of ruilen van dag of tijdstip van het toelatingsexamen. We verwachten dat je er alles aan doet om te kunnen deelnemen aan het examen op de toegewezen dag en tijdstip. Als je niet op het toegewezen examen moment verschijnt, stopt daarmee jouw deelname aan de selectieprocedure. Je kunt hiertegen bezwaar aantekenen via het klachtenloket.

 • Hoe vaak wordt het toelatingsexamen aangeboden?

  Wie bieden het toelatingsexamen een keer per jaar aan. Wij verwachten dat je alles in het werk stelt om de test te kunnen afleggen. Als je daar niet in slaagt, kun je niet meer meedoen met de selectie. Je kunt bezwaar aantekenen als je het er niet mee eens bent dat de selectie is beëindigd.

 • Wat moet ik meenemen naar het toelatingsexamen op de campus?

  Je hoeft niets mee te nemen naar het toelatingsexamen op de campus. Bij de uitnodiging zul je ook meer details en instructies vinden over deze dag.

 • Ik heb een woonadres in het buitenland, maar wil graag het toelatingsexamen op de campus afleggen. Kan dat?

  Helaas is dat niet mogelijk. Alle kandidaten met een buitenlands woonadres worden geacht het examen online af te leggen.

 • Ik ben woonachtig in Nederland, maar wil graag het toelatingsexamen online afleggen, kan dat?

  Helaas is dat niet mogelijk. Alle kandidaten met een officieel Nederlands woonadres worden geacht het toelatingsexamen op de campus af te leggen.

 • Ik heb besloten mijn deelname aan de toelatingsprocedure te stoppen. Wat moet ik doen?

  Je kunt jezelf afmelden via Studielink. Graag ontvangen wij ook een bericht via numerus-fixus-tcs@utwente.nl.

 • Kan ik vrijgesteld worden van het toelatingsexamen?

  Nee, alle kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan de volledige toelatingsprocedure.

 • Hoe maak ik me gereed voor het online examen?

  De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor een goed werkende pc of laptop en een webcam. Verder mag de kandidaat blanco blaadjes papier en een pen binnen handbereik hebben en moet de kandidaat kunnen bewijzen via de webcam dat hij alleen is in de kamer waar hij aan het examen deelneemt. Zorg dat je op een kamer zit waar je niet gestoord kan worden. Wanneer iemand tijdens het examen de betreffende kamer binnenkomt, kan dat geclassificeerd worden als fraude. Je ontvangt met de uitnodiging voor het toelatingsexamen met daarin het toegewezen examen moment ook gedetailleerde instructies voor het online examen.

 • Is het toegestaan om gedurende het toelatingsexamen met andere kandidaten samen te werken?

  Nee, het toelatingsexamen is een individueel examen. Wanneer er wordt geconstateerd dat er gedurende het examen wordt samengewerkt of gecommuniceerd met andere kandidaten, kan dit geclassificeerd worden als fraude. 

 • Wat gebeurt er als ik verdacht wordt van fraude gedurende het toelatingsexamen?

  Verdenkingen van fraude door kandidaten wordt gemeld bij en onderzocht door de Examencommissie. Wanneer er door de Examencommissie geconstateerd wordt dat er daadwerkelijk fraude is gepleegd, wordt de betreffende kandidaat uitgesloten van de selectieprocedure en zal deze geen rangnummer ontvangen.

 • Ik heb een vraag aangaande het toelatingsexamen anders dan bovenstaande vragen. Waar kan ik mijn vraag naartoe sturen?

  Je kunt je vragen sturen naar numerus-fixus-tcs@utwente.nl.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies