Studieprogramma

Het eerste studiejaar

Tijdens het eerste jaar verdiep je je in de belangrijkste wetenschappelijke basisonderdelen van de psychologie. De kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan binnen een module, pas je steeds toe in een project. 

MODULE 1: PSYCHOLOGy & design

Psychologie is een wetenschappelijk discipline waarin het voorspellen, verklaren en beïnvloeden van gedrag van mensen centraal staat. In de eerste module maak je kennis met wat psychologie is en leer je hoe je oplossingen voor (maatschappelijke) problemen systematisch kunt oplossen door gedragsverandering. Er komen inhoudelijke onderwerpen aan bod, zoals waarnemen, leren, geheugen, denken en emoties, en je leert welke stappen je moet nemen bij de opzet van een onderzoek. Je werkt in de eerste module ook direct aan een project. Er is daarbij ook aandacht voor vaardigheden op het gebied van projectmanagement en wetenschappelijk schrijven. 

Sanne vertelt over module 1  

Het leuke van het project is dat je alle kennis uit de colleges leert toepassen in een groot geheel.Sanne Groot

Lees meer over de ervaringen van Sanne.

MODULE 2: SOCIAL behaviour

In de tweede module staat sociaal gedrag centraal. Daarbij gaat het om de effecten van de sociale omgeving op het gedrag van individuen, en de ontwikkeling van sociaal gedrag bij kinderen/jeugdigen. Je maakt kennis met de belangrijkste theorieën uit de sociale psychologie op het gebied van sociale perceptie (hoe mensen zichzelf, anderen en groepen waarnemen), sociale invloed (conformiteit, groepsprocessen, attitudes en gedragsbeïnvloeding), en sociale relaties (altruïsme, agressie en aantrekkingskracht tussen personen. Verder leer je in deze module hoe je onderzoeksgegevens statistisch beschrijft en analyseert, en verdiep je je in het zoeken en verwerken van literatuur.

MODULE 3: COGNITIon & development

In de derde module komt het thema cognitie en ontwikkeling aan de orde. Daarbij leer je eerst hoe het zenuwstelsel werkt en wat de biologische basis van gedrag is. Je verdiept je in (de ontwikkeling van) cognitieve functies als geheugen, taal, aandacht en motoriek. Ook ga je in deze periode verder met statistische technieken in de psychologie. Het project in module 3 heeft een meer technologisch karakter, en gaat bijvoorbeeld over het thema verkeer. Je gebruikt daarbij de kennis die je hebt opgedaan over de cognitieve vaardigheden van de mens. 

DOCENT OVER 'WANNEER ZIJN JE HERSENEN HET MEEST ACTIEF?'

MODULE 4: the INDIVIDual

In de laatste module van het eerste jaar is het individu het thema. Het gaat dan om het bestuderen van de persoon als geheel. Denk aan verschillen tussen personen, karaktereigenschappen en levensverhalen van mensen. In deze module komen onderwerpen uit de persoonlijkheidsleer, de klinische psychologie en de testtheorie aan bod. Je leert ook de beginselen van het interviewen van personen, verschillende vormen van data verzamelen en analyseren, en psychologische testen ontwikkelen en afnemen. In het project kun je bijvoorbeeld aan de slag gaan met een probleem uit de geestelijke gezondheidszorg. 

Het tweede studiejaar

In het tweede studiejaar kun je kiezen uit vijf keuzemodules: Mental Health, Psychology in Learning & Instruction, Health Psychology & Applied Technology, Human Factors & Engineering Psychology, en Psychology of Safety. Daarnaast volg je de modules Psychologisch onderzoek en Psychologische & professionele vaardigheden. Bekijk het studieprogramma van jaar 2.

Chat offline (info)