Studieopbouw BSc Psychologie

Studiekeuze gemaakt?

De bacheloropleiding Psychology duurt drie jaar. Als je afstudeert, mag je jezelf Bachelor of Science noemen.

Met dit diploma kun je meteen doorstromen naar de masteropleiding Psychology aan de UT. Deze master sluit naadloos op de bachelor aan. Beide opleidingen zijn volledig Engelstalig. Je kunt ook kiezen voor een andere masteropleiding aan de UT of elders, of de arbeidsmarkt op gaan.

Modules Psychologie

Tijdens deze driejarige bacheloropleiding volg je twaalf modules: vier modules per jaar. In elke module behandel je een thema en komen alle belangrijke aspecten van je studie samen: theorie en praktijk, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie en teamwerk.

Module overzicht

 • Jaar 1EC
  • Module 1 | Psychology & Intervention design15

   In de eerste module maak je kennis met wat psychologie is en leer je hoe je problemen voor (maatschappelijke) problemen systematisch kunt oplossen door gedragsverandering. Er komen inhoudelijke onderwerpen aan bod, zoals waarnemen, leren, geheugen, denken en emoties, en je leert welke stappen je moet nemen bij de opzet van een onderzoek. In je teamproject kun je kiezen uit twee mogelijkheden: een project rond het bevorderen van veilig Internetgedrag of een project gericht op het stimuleren van milieuvriendelijk gedrag bij een doelgroep van jullie eigen keuze. Daarbij ontwikkel je ook je vaardigheden op het gebied van projectmanagement en wetenschappelijk schrijven. Ook oefen je je in het reflecteren op je eigen werk, zodat je steeds beter functioneert in je studie en in je team.

  • Module 2 | Social behaviour15

   In de tweede module staat sociaal gedrag centraal. Daarbij gaat het om de effecten van de sociale omgeving op het gedrag van individuen, en de ontwikkeling van sociaal gedrag bij kinderen/jeugdigen. Je maakt kennis met de belangrijkste theorieën uit de sociale psychologie op het gebied van sociale perceptie (hoe mensen zichzelf, anderen en groepen waarnemen), sociale invloed (conformiteit, groepsprocessen, attitudes en gedragsbeïnvloeding), en sociale relaties (altruïsme, agressie en aantrekkingskracht tussen personen. Zo beschrijf en analyseer je op basis van groepstheorieën ook het functioneren van je team en jouw eigen rol als teamlid. Verder leer je in deze module hoe je onderzoeksgegevens statistisch beschrijft en analyseert, en verdiep je je in het zoeken en verwerken van literatuur. In je teamproject ontwerp je een interventie gericht op het terugdringen van agressief gedrag in de sportwereld, in de huiselijke sfeer of op het werk.

  • Module 3 | Cognition & Development15

   In de derde module komt het thema cognitie en ontwikkeling aan de orde. Je leert eerst hoe het zenuwstelsel werkt en wat de biologische basis van gedrag is. Je verdiept je in (de ontwikkeling van) cognitieve functies als geheugen, taal, aandacht en motoriek. Ook ga je in deze periode verder met statistische technieken in de psychologie. Je teamproject heeft een meer technologisch karakter: je gaat een apparaat herontwerpen met als doel het gebruiksgemak te verhogen, bijvoorbeeld een printer, een koffieapparaat of de roostersoftware van de UT. Je gebruikt daarbij de kennis die je hebt opgedaan over de cognitieve vaardigheden van de mens.

  • Module 4 | The individual15

   In deze module is het individu het thema. Het gaat dan om het bestuderen van de persoon als geheel. Denk aan verschillen tussen personen, karaktereigenschappen en levensverhalen van mensen. In deze module komen onderwerpen uit de persoonlijkheidsleer, de klinische psychologie en de testtheorie aan bod. Je maakt ook kennis met de beginselen van het interviewen van personen, verschillende vormen van data verzamelen en analyseren, en het ontwikkelen en afnemen van psychologische testen. In het project ga je een test ontwikkelen om een persoonlijkheidstrek te meten. 

 • Jaar 2EC
  • Module 5 | Keuzemodule15

   In module 5 heb je drie keuzemogelijkheden:

   Health Psychology & Applied Technology
   Gezondheid en welzijn zijn voor iedereen van essentieel belang. Hoe gaan mensen om met acute en chronische ziekten? En hoe kun je mensen motiveren om gezond te leven? In deze module maak je kennis met theorie en praktijk van gezondheidspsychologie. De nadruk ligt op het innovatieve gebruik van toegepaste technologie in verschillende zorgomgevingen. Je leert bijvoorbeeld hoe je technologie kunt inzetten om mensen te motiveren en te ondersteunen bij het behalen van hun doelen. In het teamproject ontwerp en evalueer je een online interventie voor patiënten met een chronische somatische ziekte.

   Psychology in learning & instruction
   In deze keuzemodule onderzoek je wat psychologie betekent voor het onderwijs. Dit doe je door in theoretische en praktische opdrachten afwisselend de rol van student, docent, onderzoeker en ontwerper op je te nemen. Zo krijg je inzicht in de manier waarop mensen leren en hoe instructie het leerproces kan bevorderen. Daarbij leer je ook om rekening te houden met verschillen tussen personen (leeftijd, cognitieve ontwikkeling en motivatie) en met veelvoorkomende leerbeperkingen, zoals dyslexie of dyscalculie. Daarnaast bereid je een korte instructie voor je medestudenten voor en onderzoek je de leeractiviteiten en -uitkomsten van de lessen die je medestudenten hebben samengesteld. Deze theoretische en praktische ervaringen gebruik je vervolgens in het teamproject, dat bestaat uit het ontwerpen van een interactieve leeromgeving en/of lesmaterialen.

   Psychology of safety
   Burgers en infrastructuur beschermen tegen rampen, terreur, oorlog en misdaad is  in vrijwel elke samenleving belangrijk. Deze module richt zich op het doorgronden van de (sociaal)psychologische dynamiek van veiligheidskwesties, voornamelijk op het gebied van risico, conflict en afwijkend gedrag. Het doel is dat je leert om de dynamiek van veiligheidskwesties te doorgronden om daarmee effectieve interventies te kunnen ontwikkelen. Je krijgt inzicht in psychologische processen en leert hoe je individuele reacties op risico’s en veiligheidskwesties kunt beïnvloeden. Ook raak je vertrouwd met de rol van onderliggende groepsprocessen en massagedrag in het veiligheidsdomein. Je leert daarnaast welke interventies in de samenleving de veiligheid kunnen vergroten. In het teamproject diagnosticeer en analyseer je zowel fysieke als sociale veiligheidsaspecten en ga je aan de slag om effectieve interventies te bedenken. 

  • Module 6 | Keuzemodule15

   In module 6 heb je twee keuzemogelijkheden:

   Mental health (klinische psychologie)
   Traditioneel wordt er binnen de psychologie naar psychische gezondheid gekeken vanuit het medisch model, dat gericht is op klachten en stoornissen. In deze module vullen we dit aan met twee andere benaderingen. De eerste is een positief-psychologische benadering, waarbij je naar psychische gezondheid leert kijken vanuit de kracht van mensen. Denk bijvoorbeeld aan positieve kenmerken, zoals welbevinden, talenten en veerkracht. De tweede is een persoonsgerichte benadering die de ervaring van mensen zelf centraal stelt. Je doorloopt in deze module het diagnostisch proces en neemt een narratief interview af. Met je projectgroep integreer je de kennis en vaardigheden die je individueel hebt opgedaan. In het teamproject ga je aan de slag voor een patiënt om op basis van een case study. Samen breng je een onderbouwd advies uit over de inzet van de benaderingen die in deze module aan bod zijn gekomen (klacht en kracht, stoornis en ervaring).

   Human factors & Engineering psychology
   Psychologen zijn degenen die de menselijke geest het best kennen. Daarom zijn zij dringend nodig om socio-technische systemen te ontwerpen die veilig, efficiënt en gebruiksvriendelijk zijn voor mensen. Deze module bereidt je voor op een carrière als Human Factors specialist. Allereerst maak je kennis met de overkoepelende ideeën en principes van Human Factors en Engineering Psychologie, zoals cognitieve engineering – oftewel cognitief ingenieurswerk – mens-computer-Interactie, intelligente systemen en webdesign. Daarna verdiep je je in vier domeinen waarin Human Factors een cruciale rol spelen: cognitief ingenieurswerk, cognitieve workload, vigilantie en card sorting. Je maakt kennis met ontwerpprincipes, zoals de rol van gebruikerseisen en de projectfasen in systeemontwikkeling. De module bevat ook een programmeervak, waarin je je eigen interactieve prototypes en psychologische experimenten leert programmeren.

  • Module 7 | Research methods & Research project15

   In de deze module leer je hoe je een gefundeerd psychologisch onderzoek kunt opzetten, uitvoeren en rapporteren. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek naar hoe je de psychische gezondheid van mensen kunt verbeteren met behulp van mobiele interventies. De onderzoeksmethoden en –technieken waarmee je in het eerste jaar kennis hebt gemaakt, ga je in deze module uitbreiden en toepassen in een onderzoeksproject. Deze module biedt een goede praktische voorbereiding op je afstudeeropdracht in het derde jaar.

  • Module 8 | Psychological & Professional skills15

   In de module Professionele & Psychologische Vaardigheden staan communicatieve vaardigheden centraal. Je leert bijvoorbeeld hoe je als psycholoog gesprekken kunt voeren, hoe je interviewt en hoe je presenteert. Verder oriënteer je je tijdens deze module op de arbeidsmarkt: je verkent baanmogelijkheden voor psychologen en ontwikkelt je eigen interesses.

 • Jaar 3EC
  • Modules 9&10 | Vrije keuze15

   In de vrije keuzeruimte heb je verschillende opties:

   Je kunt dit half jaar gebruiken om je studie te verbreden en/of te verdiepen met Psychologievakken die jou aanspreken;

   Je kunt je kennis uitbreiden op een heel ander vakgebied, zoals bedrijfskunde, communicatie of sportfysica;

   Je kunt vakken volgen in het buitenland.

  • Module 11 | History, ethics & philosophy of psychology15

   In deze module ga je aan de slag met de reflectieve onderwerpen, zoals de geschiedenis van de psychologie, en de filosofie van de wetenschap en de psychologie. Daarnaast verdiep je je in de (beroeps)ethiek van psychologen in het werkveld.

  • Module 12 | Bacheloropdracht15

   Je sluit de bacheloropleiding af met een bacheloropdracht binnen één van de toepassingsgerichte themagebieden van Psychology aan de Universiteit Twente. In je afstudeeropdracht pak je een probleem op een wetenschappelijke manier aan. Je doet literatuuronderzoek, bedenkt een opzet om je eigen onderzoek uit te voeren, verzamelt en analyseert zelf gegevens en rapporteert over jouw studie in de vorm van een artikel. Je doet bijvoorbeeld onderzoek naar de Positieve psychologische interventies bij verslavingen, de psychische problematiek bij partners van kankerpatiënten, hoe mensen ertoe komen te liegen of anderen te misleiden, of het ontwerpen van een simulatie-gebaseerde training voor medische procedures. Je voert de bacheloropdracht zelfstandig uit, onder begeleiding van onze docenten.

   Modules 11 en 12 worden verspreid over het tweede semester gegeven.

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

Voor het eerst naar de universiteit

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. We leggen alvast het één en ander uit.

 • Je volgt modules

  Het onderwijs aan de UT is opgebouwd uit modules. Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module ga je in op een psychologisch thema, bijvoorbeeld: het individu. Rondom dat thema verdiep je je in verschillende vakgebieden, zoals persoonlijkheidspsychologie of klinische psychologie. Daarbij komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk. Een vast onderdeel is het teamproject, waarin je de opgedane psychologische en academische kennis en vaardigheden toepast op een actuele maatschappelijke uitdaging en met medestudenten een werkbare oplossing ontwerpt. De thema’s draaien altijd om vraagstukken waarop wetenschappers nog geen antwoord hebben gevonden. Deze leermethode hoort bij het Twents Onderwijsmodel (TOM), een vernieuwende en zeer effectieve manier van studeren die je alleen tegenkomt op de Universiteit Twente. 

 • Studiepunten, hoe werkt het?

  Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. Ook wel EC(s) genoemd. De afkorting EC is afgeleid van het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén studiepunt staat voor 28 uur werk; elk jaar moet je 60 punten behalen. Voor elke opdracht waarvoor je een voldoende haalt, krijg je studiepunten. Het aantal punten dat je voor een opdracht, projectverslag of tentamen kunt krijgen varieert en hangt samen met de omvang of intensiteit ervan.

 • Bindend studieadvies

  In het eerste jaar moet je minimaal 45 EC halen om de opleiding te kunnen voortzetten. Bij Psychology mag je bovendien niet meer dan één onvoldoende hebben voor de modulecomponenten in onze vier leerlijnen (Psychologische theorie, Onderzoeksmethoden, Professionele academische Vaardigheden en Ontwerp & onderzoek). Scoor je lager, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je moet stoppen met je opleiding. Dit noemen we het bindend studieadvies (BSA). In sommige situaties – bijvoorbeeld als je met bemoeilijkende persoonlijke omstandigheden te maken hebt – kunnen we je ondanks een te lage score een positief BSA geven, als we voldoende vertrouwen hebben dat je op de juiste plek zit. 

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies