Psychology

het studieprogramma

De opleiding Psychology is opgebouwd volgens de bachelor-masterstructuur. De bacheloropleiding duurt drie jaar. Als je die met goed gevolg afrondt, heb je het bachelordiploma en mag je je Bachelor of Science noemen. Elk studiejaar bestaat uit vier modules. 

STUDIEOPBOUW

Elke module bestaat uit 10 weken onderwijs. Je rond een module af met één tentamencijfer. Elk tentamencijfer is het gewogen gemiddelde van een aantal deelcijfers. Je hebt dus op verschillende momenten toetsen en opdrachten, waardoor de studielast goed is verdeeld. De deelcijfers krijg je door schriftelijke individuele toetsen, individuele opdrachten en groepsopdrachten.

onderwijstaal

De bacheloropleiding Psychology aan de UT is Engelstalig. Dit betekent dat de studiematerialen, hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en opdrachten Engelstalig zijn. Het aanbieden van de opleiding in het Engels biedt ons de mogelijkheid om een meer internationale context te creëren en meer buitenlandse studenten te werven. Daarmee willen wij je beter voorbereiden op een arbeidsmarkt waarin contact met andere landen en culturen steeds meer vanzelfsprekend wordt. Verder biedt een Engelstalige bachelor meer mogelijkheden voor samenwerking met buitenlandse universiteiten (uitwisseling/studeren in buitenland) en bereidt een Engelstalige bachelor goed voor de Engelstalige masteropleiding Psychology aan de University of Twente. Meer informatie over de voertaal.

ONDERWIJSVORMEN

Tijdens de opleiding krijg je te maken met verschillende onderwijsvormen: projecten, hoorcolleges, werkcolleges, practica en zelfstudie. De zelfstudie uren zijn voor het voorbereiden van colleges, om voor tentemens te leren en om (individueel of in een groepen) aan opdrachten te werken. 

Eerste studiejaar 

In het eerste studiejaar verdiep je je in de belangrijkste wetenschappelijke basisonderdelen van de psychologie. De kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan, pas je direct toe in projecten. Voorbeelden van projecten waar jij in het eerste jaar mee aan de slag gaat, zijn:

  • stimuleren van beweging en sport bij mensen met overgewicht;
  • een rijsimulatorles ontwerpen voor mensen met ADHD;
  • een aanpak ontwerpen tegen pesten op het werk of in de klas;
  • een test ontwerpen om persoonlijke talenten te identificeren.

Lees meer over het eerste studiejaar van Psychology.

Tweede studiejaar 

Het tweede jaar bestaat uit een aantal keuzemodules, een onderzoeksproject en psychologische vaardigheden. In de keuzemodules komt de combinatie van psychologie en technologie naar voren. Vier van de vijf modules worden in het Engels aangeboden. Hierdoor word je goed voorbereiding op de Engelstalige masteropleiding Psychology.

Lees meer over het tweede studiejaar van Psychology

derde studiejaar

In het derde jaar heb je een halfjaar vrije keuze. Je kunt je dan kiezen voor de keuzemodules van psychologie, maar je kunt ook kennis verwerven in een ander vakgebied, of vakken volgen in het buitenland. En natuurlijk staat het afstuderen dat jaar centraal.

Lees meer over het derde studiejaar van Psychology

STERRENPROGRAMMA

Ambitieuze studenten worden op basis van hun individuele prestaties uitgenodigd om deel te nemen aan het sterrenprogramma dat kan leiden tot een Cum laude op het diploma.

COMBINATIE VAN PSYCHOLOGIE EN ONDERWIJSKUNDE

Tijdens de bacheloropleiding Psychology heb je de mogelijkheid om je te verdiepen in een combinatie van psychologie en onderwijs door onder andere in de keuzeruimte modules te volgen op het gebied van onderwijs(kunde). Hiermee heb je de mogelijkheid om na de bacheloropleiding Psychology niet alleen door te stromen naar de masteropleiding Psychology, maar ook naar de masteropleiding Onderwijskunde (Educational Science and Technology). Onderwijskunde houdt zich bezig met het toegankelijk maken van kennis voor mensen van alle leeftijden. Zie voor meer informatie de mogelijkheden na de studie

Chat offline (info)