Maak de juiste studiekeuze tijdens Online Open Day op 13 november

Zie Inschrijven

TOELATING tot de bacheloropleiding psychology

Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je aan één van de volgende eisen voldoet:

  • je beschikt over een Nederlands vwo-diploma (geen specifiek profiel vereist)
  • je hebt een Nederlands HBO-P-certificaat/diploma EN wiskunde A of B op minimaal havo niveau afgerond.
  • je hebt een Nederlands HBO-diploma
  • je hebt een internationaal diploma dat vergelijkbaar is met een Nederlands vwo-diploma.

We adviseren studenten met een internationaal diploma om in een vroeg stadium contact op te nemen met het Admission Office van de Universiteit Twente. Het Admission Office bepaalt of je aan de voorwaarden voldoet voor deelname aan de bacheloropleiding Psychology.

Voor studenten met een HBO-P-certificaat/diploma geldt dat het alleen aan te raden is om verder te studeren in de bacheloropleiding Psychology aan de UT als je tot de betere studenten op het HBO behoort (gemiddeld minimaal een 7,0). Daarnaast is het belangrijk dat je gemotiveerd bent om je kennis te verdiepen en op een wetenschappelijke manier te leren denken.

Verplichte Studiekeuzecheck

De University of Twente organiseert voor toekomstige studenten een studiekeuzecheck. Aan de UT vinden wij het belangrijk dat je een opleiding kiest die goed bij je past, zodat je succesvol je studie doorloopt. Deelname aan deze studiekeuzecheck is verplicht voor kandidaten die zich hebben ingeschreven voor de bachelor Psychology. De studiekeuzecheck van Psychology houdt in dat je (onder andere) een vragenlijst invult en deelneemt aan een proefstudeerdag. Tijdens deze dag maak je kennis met de opleiding en ervaar je bijvoorbeeld hoe het is om projectmatig een psychologische interventie te ontwerpen. Zo kun je een goede overweging maken of de studie bij jouw verwachtingen, motivatie en competenties past en ontvang je ook een advies van de opleiding of je past bij onze studie (let op: wij kunnen je dus alleen adviseren of deze studie bij jou past).

De proefstudeerdag vindt plaats op onze universiteitscampus. Er zijn meerdere proefstudeerdagen gepland voor het voorjaar van 2020. Je kunt zelf aangeven op welke dag je wilt deelnemen: maandag 9 maart 2020 (15.30 tot 21.30 uur), donderdag 30 april 2020 (15.30 tot 21.30 uur) of dinsdag 12 mei 2020 (15.30 tot 21.30 uur).  Nadat je je hebt ingeschreven voor deze opleiding (via Studielink), krijg je een e-mail met het verzoek om je aan te melden voor één van de data. Te zijner tijd krijg je informatie en instructies over hoe je je dient voor te bereiden op de proefstudeerdag.

Nederlandse studenten zijn verplicht om een proefstudeerdag bij te wonen. Duitse studenten afkomstig uit de deelstaten (of Bundesländer) Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen en Bremen zijn eveneens verplicht om persoonlijk aanwezig te zijn. Internationale studenten die niet afkomstig zijn uit een hierboven vermeld land of staat wordt sterk aangeraden om, indien mogelijk, de proefstudeerdag bij te wonen; het alternatief is een verplichte online bijeenkomst/test.

Deadline

Voor Nederlandse studenten (met een NL diploma) is de deadline voor aanmelding via Studielink 1 mei. Als je je op 1 mei nog niet hebt ingeschreven, kan de opleiding Psychology je aanmelding nog steeds accepteren, mits je nog aan de (verplichte) matchingsactiviteiten kunt deelnemen en eventuele andere deadlines nog gehaald kunnen worden. Na 1 juni kun je echter niet meer worden toegelaten.

Voor internationale bachelors (VISA en non VISA) en Nederlanders met een internationaal diploma geldt een deadline van 1 april.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies