TOELATING tot de bacheloropleiding psychology

Studiekeuze gemaakt?

Heb jij de keuze gemaakt om je in te schrijven voor de bacheloropleiding Psychology aan de Universiteit Twente? Meld je dan eerst aan via Studielink uiterlijk 15 januari 2024. Check hieronder de vooropleidingseisen om te weten of je toelaatbaar bent. Houd er rekening mee dat er een selectieprocedure is voor Psychology.

Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je aan één van de volgende eisen voldoet:

Studenten met een internationaal diploma adviseren we om in een vroeg stadium contact op te nemen met het Admission Office van de Universiteit Twente. Het Admission Office bepaalt of je aan de voorwaarden voldoet voor deelname aan de bacheloropleiding Psychology.

Voor studenten met een HBO-P-certificaat/diploma geldt dat het alleen aan te raden is om verder te studeren in de bacheloropleiding Psychology aan de UT als je tot de betere studenten op het HBO behoort (gemiddeld minimaal een 7,0). Daarnaast is het belangrijk dat je gemotiveerd bent om je kennis te verdiepen en op een wetenschappelijke manier te leren denken.

Selectieprocedure

Voor het studiejaar 2024-2025 wijst Psychology 400 studieplaatsen toe op basis van deelname aan een selectie.

Deadline

De deadline om je aan te melden is 15 januari 2024. Aanmelden na deze deadline is niet meer mogelijk. Naast je aanmelding via Studielink moet je ook je aanmeldign in OSIRIS hebben afgerond. 


Regeling selectie en plaatsing

In de regeling ‘Selectie en Plaatsing’ kun je nalezen aan welke regels de bacheloropleiding Psychology zich tijdens de selectie en plaatsing moet houden.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies