Public Administration

Studieprogramma public administration

SPECIALISATIE BESTUURSKUNDE BINNEN DE BSC EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION

De specialisatie Public Administration (Bestuurskunde) bestaat uit een aantal verschillende modules. Zowel in het tweede als het derde jaar kun je modules kiezen die gewijd zijn aan Public Administration (Bestuurskunde). Het studieprogramma van de specialisatie ziet er als volgt uit:


Modules Public Administration

Twee modules in het derde en vierde kwartaal zijn specifiek gewijd aan het beleidvormingsproces (combinatie van politicologie, bestuurskunde, publiek management en beleid) en aan burgerinitiatieven en moderne professionals in publieke organisaties en netwerken.

De twee modules waaruit deze specialisatie bestaat, bieden diverse keuzemogelijkheden voor projecten.

Module 3: Policy-making and Planning

Belangrijkste leerelementen:

  • Toegepaste modellen van het beleidsproces;
  • Democratische legitimiteit;

Project:

Europees beursprogramma.

Module 4: Street-level Governance 

Belangrijkste leerelementen:

  • Functioneren van uitvoeringsorganisaties in de publieke sector;
  • Samenwerking tussen publiek, privaat en burger

Project:

Er zijn twee projecten, een over publieke veiligheid en de politie, en één over de gezondheidszorg.

Jaar 3

Minor, uitwisseling of stage

Je besteedt de eerste helft van je derde jaar aan je minor of een aantal keuzevakken aan de Universiteit Twente of een andere universiteit in Nederland. Je kunt deze periode ook in het buitenland studeren via een uitwisselingsprogramma. Of je kunt in deze periode stage lopen in Nederland of in het buitenland.

Afstudeerscriptie

De tweede helft van je derde jaar besteed je aan je eigen onderzoek. Je kunt kiezen uit uiteenlopende onderwerpen op het gebied van Public Administration. Dit project vormt de basis van je afstudeerscriptie. Je wordt begeleid en gecoacht door ervaren medewerkers op het gebied van Public Administration.

Meer informatie

Wil je meer weten over de eerste drie semesters van de opleiding? Bekijk dan het studieprogramma. Ben je geïnteresseerd in de tweede specialisatie van de opleiding European Public Administration, bekijk dan de informatie over de specialisatie European Studies.

Chat offline (info)