ONS unieke en toekomstgerichte Twents Onderwijsmodel (TOM) betekent projectonderwijs waarbij je theorie toepast in uitdagende praktijkopdrachten en teamprojecten.

Het onderwijs bestaat uit tijdvakken van 10 weken waarbij telkens één thema centraal staat. Studenten vormen multidisciplinaire teams om zo vanuit meerdere invalshoeken naar maatschappelijke uitdagingen van de toekomst te kijken. Technische oplossingen brengen bijvoorbeeld ook sociaal-maatschappelijke, economische en design dilemma’s met zich mee. Zo leer je als student over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken en dwarsverbanden met andere disciplines te leggen.

De Universiteit Twente investeert flink in de meerwaarde van de campus als fysieke leeromgeving, met bijvoorbeeld de Classroom of the Future en het DesignLab. Met slimme technische toepassingen kunnen gasten op afstand meedenken en meewerken aan de projecten, of kan een gastspreker de studenten inspireren met een kleine presentatie. Online informatie kan eenvoudig worden ontsloten en de technische hulpmiddelen maken 3D-modelling van bijvoorbeeld prototypes mogelijk.

De vijf principes van TOM  

  • onderwijs in modules
  • werken in projecten
  • zelf verantwoordelijk zijn
  • leren samen met andere studenten
  • snel op de juiste plek

In juli 2016 is de eerste lichting TOM-studenten afgestudeerd. Bekijk hieronder hun ervaringen:

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies