Bachelor kiezen maar de Online Open Dag gemist?

VERNIEUWEND ONDERWIJS, WAARBIJ JE HET BESTE UIT JEZELF HAALT EN DAT OOK ÉCHT INTERESSANT EN ACTUEEL IS!

Dat is de essentie van het unieke Twentse onderwijsmodel. Welke bachelor je ook volgt, je krijgt te maken met hetzelfde onderwijsmodel. Wat kenmerkt deze bijzondere manier van lesgeven en leren?

Modules en projectonderwijs

Aan de UT volg je, in het eerste en tweede studiejaar, vier modules per jaar. Bij elke module staat telkens één thema centraal die je uitdiept tijdens colleges, workshops en feedbacksessies met medestudenten. Je sluit een module af met een teamproject waarbij je met medestudenten - vaak met andere achtergronden - een actueel probleem uit de maatschappij of het bedrijfsleven te lijf gaat. Zo leer je over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken, dwarsverbanden met andere disciplines te leggen en de wetenschappelijke theorie direct in de praktijk te brengen. Multidisciplinair en future-proof onderwijs noemen we dat. Uitdagend en actueel!

‘Student-driven learning’

Met ‘student-driven learning’ bedoelen we dat je als student invloed hebt op je eigen leerproces. Wij streven naar modules waarin je je eigen keuzes maakt qua planning en onderwijsactiviteiten. Uiteraard in nauw overleg met je docenten, want wij vinden persoonlijk contact belangrijk.

Profiteer van projectonderwijs

Onderzoeker, ontwerper of organisator?

Ben je een echte onderzoeker die nieuwe technieken ontwikkelt? Of een ontwerper die innovatieve technieken inzet die straks voor iedereen toegankelijk zijn? Misschien ben je wel een geboren organisator die ervoor zorgt dat de samenleving gebruik wil maken van al die technieken en innovaties. Door projectmatig en in steeds wisselende teams en rollen te werken, leer jij jezelf en jouw talenten steeds beter kennen. Je ontdekt welke rol bij jou past door de projecten waaraan je vanaf de eerste dag meedoet. Of je nu Technische NatuurkundePsychologie of één van de andere bacheloropleidingen volgt. Weten waar je goed in bent, geeft je straks een flinke voorsprong als je een geschikte masteropleiding of baan zoekt.

Word een T-shaped professional

Bij elk project ga je echt de diepte in (de verticale ‘poot’ van de T). Je bekijkt een thema van alle kanten en raakt er volledig mee vertrouwd. Door onderzoek en experimenten ga je op zoek naar nieuwe kennis. Tegelijkertijd leer je die kennis in de breedte toepassen. En zoals iedere student weet: pas als je kennis toepast, blijft het hangen. Ook leer je met mensen uit verschillende vakgebieden te werken zodat je samen tot nieuwe inzichten en ontwerpen te komen (het horizontale ‘deel’ van de T).

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies