Studieopbouw BSc Electrical Engineering

Studiekeuze gemaakt?

Als je terugkijkt in de tijd, zie je dat vrijwel alle innovaties mogelijk zijn gemaakt met behulp van Electrical Engineering.

Ons vakgebied strekt zich uit van digitale rekenkracht en draadloos communicerende apparaten tot robots, zelfrijdende auto’s, nanoelektronica en medische apparatuur. Ook in de toekomst gaat die verbreding en vernieuwing door: veel van wat nu science fiction lijkt wordt over een paar jaar werkelijkheid en innovaties in Electrical Engineering zullen daarin een belangrijke rol spelen. In deze bachelor krijg jij de kennis en de vaardigheden die je nodig hebt om oplossingen te creëren die de wereld kunnen veranderen.

Modules Electrical Engineering

Tijdens deze driejarige bacheloropleiding volg je twaalf modules: vier modules per jaar. In elke module behandel je een thema en komen alle belangrijke aspecten van je studie samen: theorie en praktijk, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie en teamwerk.

Overzicht modules

 • Jaar 1EC
  • Module 1 | Electronics, Sensors & Actuators15

   Je kennismaking met Electrical Engineering! In deze module leer je de basisprincipes van de elektronica, elektrische circuits, signaaltheorie, elektronische instrumentatie, systeemontwerp en programmeren tot elektronische hardware, evenals de wiskundige aspecten van het vakgebied. Je leert sensoren te ontwikkelen om meer aan de weet te komen over bepaalde parameters. Tijdens je project voer je elektrische metingen uit op mensen, bijvoorbeeld in de sport of de gezondheidszorg. Zoals het meten van uithoudingsvermogen tijdens een wedstrijd of het kwantificeren van reacties op bepaalde materialen om voortijdig ziektes op te sporen. Tijdens deze module volg je vakken als Circuit Analysis 1, Calculus 1 en doe je een project over Sensors & Actuators.

  • Module 2 | Electric Circuits15

   Je leert verschillende manieren om elektrische circuits te analyseren, te ontwerpen en om elektronische componenten te gebruiken, zoals bronnen, weerstanden, condensatoren, spoelen en nog veel meer, om door jouw gewenste functionaliteit te realiseren. Je leert ook welke wiskundige berekeningen je moet maken om deze analyse uit te voeren. Bij het project gaat het erom dat je een circuit ontwerpt waarmee de (energie-)opbrengst van een zonnecel naar het elektriciteitsnet kan worden overgebracht, en onderzoek je hoe je een zonnecel het efficiëntst kunt gebruiken. Tijdens deze module volg je vakken als Circuit Analysis 2, Calculus 2, Programming in C en doe je een project over Power Electronics. 

  • Module 3 | Electronics15

   Het is tijd voor elektronica! Deze module bouwt voort op de kennis die je in de eerste twee modules hebt opgedaan: je gaat een audioversterker bouwen! Daarnaast maak je ook kennis met elektromagnetische velden, elektrostatica en magnetostatica. De wiskundige component van deze module leer je over vectorcalculus. Dit heb je nodig voor elektrische velden en golven in deze en de volgende module. Tijdens deze module volg je vakken als Low Frequency Electronics, Electro- and Magnetostatics, Vector Calculus en doe je een project over Electronics.

  • Module 4 | Wireless Transmission15

   In deze module leer je analoge schakelingen te ontwerpen en uit te breiden naar systemen met terugkoppeling om zo stabiele schakelingen en oscillatoren te creëren. Daarnaast leer je alles over elektromagnetische golven. In het eindproject van de module ontwerp en test je een draadloos zendsysteem samen met een elektromagnetische antenne. Hiermee kun je radiofrequentiesignalen verzenden en ontvangen. Het beste systeem wint een leuke prijs! De wiskunde in deze module is lineaire algebra, die heel belangrijk is tijdens je hele studie. In deze module volg je vakken als High Frequency Electronics, Linear Algebra en doe je een project over Wireless Transmission.

 • Jaar 2EC
  • Module 5 | Computer Systems15

   Tijdens deze module leer je de basis voor de analyse en het ontwerp van combinatorische en sequentiële logica, zoals de weergave van getallen, bewerkingen met binaire getallen, logische basispoorten, combinatorische en sequentiële circuits en programmeerbare logica. Je werkt in een multidisciplinair team aan de oplossing van een actueel vraagstuk, waarbij je samenwerkt met studenten van onder andere Technical Computer Science. Je ontdekt hoe programmeren (informatica) en interfacing (elektrotechniek) samenkomen in een embedded systeem. Je bestudeert de basisprincipes van de onderdelen van een processorsysteem en hoe deze met elkaar in verband staan. Het wiskundige deel van deze module gaat over differentiaalvergelijkingen en differentievergelijkingen en bereidt je voor op module 6. In deze module volg je vakken als Computer Architecture and Organisation, Digital Hardware en Continuous Linear Systems.

  • Module 6 | Systems & Control15

   Deze module is een inleiding tot lineaire dynamische systemen en signalen. Je maakt kennis met verschillende methoden, zoals differentiaal- en differentievergelijkingen, toestandsbeschrijving, convolutie en integrale transformaties. Er wordt ook ingegaan op systemen binnen andere domeinen, zoals mechanische of thermische systemen. Je ontwerpt en ontwikkelt tijdens het project een mechatronisch systeem: een mini-segway die een bepaald parcours moet afleggen. Deze module legt ook de basis voor de signaaltheorie die in module 8 aan bod komt. In deze module volg je vakken als Engineering System Dynamics, Control Engineering en doe je een project over System & Control.  

  • Module 7 | Keuzemodule15

   Module 7 is een keuzemodule en bestaat uit twee opties:

   Device Physics: Je krijgt de benodigde natuurkunde om onderdelen voor elektrische en elektronische systemen te kunnen doorgronden en ontwerpen, zoals sensoren en andere transducenten. Tijdens dit keuzevak komen de volgende onderwerpen aan bod: kwantummechanica, transducenten, versnellingsmeters, zonnecellen, transistors, elementaire optica en halfgeleider apparatuur zoals die in de micro-elektronica wordt gebruikt. Je werkt aan verschillende projecten. In deze module volg je vakken als Semiconductor Devices, Single Electron Transistor en Micromechanical Devices.

   Computer Networks: Je onderzoekt communicatienetwerken en hun toepassingen en discussieert over hardware en software voor computers en onderdelen. In deze module staat het internet centraal. In deze module volg je vakken als Network Systems en Programming 2.

  • Module 8 | Signal processing & Communications15

   Heb je je ooit afgevraagd hoe de technologie achter een telefoongesprek werkt? Tijdens deze module leer je hoe je informatie als signaal kunt weergeven, dat kan worden overgedragen, ontvangen en verwerkt. Je leert hoe je signaaleigenschappen moet beschrijven en hoe de keuze voor het juiste signaal wordt beïnvloed door 1) het type informatie, 2) de eigenschappen van het overdragende medium, 3) de vereiste prestatie, 4) hardware-technische overwegingen zoals complexiteit, energieverbruik en 5) mogelijke co-existentie met andere systemen. In deze module volg je vakken als Communication systems, Digital Signal Processing en Probability Theory.

 • Jaar 3EC
  • Modules 9&10 | Vrije keuze30

   Modules 9&10 zijn vrije modules, dit zijn jouw opties:

   Verdiep jezelf in een onderzoeksproject als Lab-on-a-chip, Cyber Physical Systems of doe mee met één van de studententeams.  

   Volg een pre-master ter voorbereiding op een andere masteropleiding dan Electrical Engineering.

   Studeer een half jaar (twee modules oftewel één semester) aan een buitenlandse universiteit.

   Heb je ambities om leraar te worden? Volg dan de minor Leren Lesgeven en haal een tweedegraads lerarenbevoegdheid. Daarmee kan je aan de slag als docent op een middelbare school.

   Of volg vakken uit een andere bacheloropleiding, onder andere, de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde of Mechanical Engineering. Bekijk alle minoren

  • Module 11 | Electronic System Design15

   In deze module pas je al jouw opgebouwde kennis toe op een groot designproject. Samen met een flinke groep medestudenten werk je aan een groot multidisciplinair ontwerpvraagstuk, waarbij het opdelen van een complex probleem in sub-functies en -problemen van belang is. Natuurlijk moet je goed overleggen over de randvoorwaarden, zodat alle deeloplossingen logisch samenkomen in het eindontwerp. Ook besteden we in deze module aandacht aan de niet-technische randvoorwaarden zoals gebruiksgemak en maatschappelijke of ethische aspecten.

  • Module 12 | Bacheloropdracht15

   Je sluit het derde jaar af met een afstudeerscriptie die je moet verdedigen voor een onderzoekscommissie. Als je hiervoor slaagt, mag je jezelf Bachelor of Science noemen. Je voert je bacheloropdracht uit onder supervisie van een van de vakgroepen van de faculteit Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS): microsystemen, halfgeleiderfysica, robotica, telecom, Artificial Intelligence, integrated circuit design/architecture, nanoelektronica of biomedische toepassingen. Je kunt bij je onderwerpkeuze al rekening houden met een eventuele masterspecialisatie of -opleiding. Je werkt samen met onderzoekers uit het gekozen vakgebied en onderzoekt en ontwikkelt technische toepassingen. Denk aan een nieuwe verbinding, een nieuwe sensor/nieuw sensorsysteem of een besturingssysteem voor een chirurgische robot.

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

Voor het eerst naar de universiteit

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. We leggen alvast het een en ander uit.  

 • Je volgt modules

  Je bachelor duurt drie jaar. Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module behandel je een actueel thema uit de samenleving of bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk. Vast onderdeel is het teamproject, waarin je de opgedane kennis toepast op een actuele uitdaging en met medestudenten een werkbare oplossing ontwerpt. De thema's draaien vaak om vraagstukken waarop wetenschappers nog geen antwoord hebben gevonden. 

 • Studiepunten, hoe werkt het?

  Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. Ook wel EC(s) genoemd, afgeleid van het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén EC staat voor 28 uur werk; elk jaar moet je 60 punten behalen.

  Jouw opleiding stelt het aantal uren vast per opdracht, projectverslag of examen. In het eerste jaar moet je minimaal 45 van de 60 punten halen om door te mogen naar het tweede jaar.

 • 45 studiepunten of meer gehaald? Dan mag je naar het tweede jaar

  Ons doel is om je zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, daarom hanteren we het principe van een Bindend Studieadvies (BSA). Alle eerstejaarsstudenten ontvangen hun BSA aan het einde van het jaar. Je krijgt een positief advies als je in het eerste jaar 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald. Een negatief advies is bindend en betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we je, ondanks een te lage score, toch een positief BSA geven, bijvoorbeeld als we voldoende vertrouwen hebben dat je op de juiste plek zit. Belemmeren persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of problemen jouw studieprestaties? Student Affairs Coaching & Counselling (SACC) helpt je verder.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies