Toelating en inschrijving

INSCHRIJVING creative technology

1. aanmelding EN VEREISTE DOCUMENTEN

  • Aanmelding: via Studielink. De deadline voor inschrijving via Studielink is 1 mei 2017. Als je je tussen 1 mei en 30 juni 2017 inschrijft, kan de opleiding Creative Technology je aanmelding nog steeds accepteren (zowel Nederlandse als buitenlandse studenten), mits je nog aan de vereiste studiekeuzecheck kunt deelnemen. Als je je na 30 juni 2017 inschrijft, dan kan het zijn dat je niet meer kan worden toegelaten.
  • Na je registratie via Studielink ontvang je een bericht met het verzoek een motivatiebrief, curriculum vitae en portfolio aan te leveren.
  • Je ontvangt tevens een mail met het verzoek een online vragenlijst in te vullen.

2. verplichte studiekeuzecheck

Om er zeker van te zijn dat je een goede studiekeuze maakt, organiseren we een studiekeuzecheck. Zo weet jij of de studie bij jou past. Het is voor Creative Technology verplicht om deel te nemen aan de studiekeuzecheck. Het advies wat n.a.v. de studiekeuzecheck wordt gegeven is echter niet bindend. De studiekeuzecheck is een advies of de studie bij jou past, het speelt geen rol bij de toelating.

De studiekeuzecheck bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Motivatiebrief, CV en portfolio
  • Online vragenlijst
  • Matchingevent op de campus (voor studenten die naar de campus kunnen komen) of een ontmoeting per Skype (voor buitenlandse studenten die niet naar de campus kunnen komen). Het matchingevent vindt plaats op de campus gedurende een middag. Je kunt zelf aangegeven op welke dag je wilt deelnemen. Voor instroom studiejaar 2017/2018 zijn de dagen 28 februari, 25 april, 12 juni en 12 juli 2017. Je ontvangt een uitnodiging van de opleiding voor een matchingevent/Skypegesprek.
  • Advies vanuit de opleiding in hoeverre je past bij de opleiding

Wees je er van bewust dat 12 juli de allerlaatste mogelijkheid is om deel te nemen aan een matching event. De uiterste datum voor het event van 12 juli om je documenten aan te leveren is 1 juli 2017.

Meld je aan voor één van de 4 data.

Matchingevent op de Campus

Het matchingevent op de campus bestaat uit een aantal workshops, bedoeld om jou en ons te overtuigen in hoeverre de bacheloropleiding Creative Technology goed bij jou past en andersom. In sommige workshops ligt het initiatief vooral bij jou. Je geeft bijvoorbeeld aan een groep mede aspirant studenten een presentatie over je motivatie en verwachtingen. Samen met een begeleider bespreek je vervolgens je motivatie en verwachtingen en die van de andere groepsleden. In andere workshops ligt het initiatief meer bij de opleiding. Je krijgt een inleiding op het opleidingsprogramma, gedetailleerd en met voldoende ruimte voor vragen en discussie. Ook gaan we in op verschillende niveaus in wiskunde en natuurkunde. Sommige studenten zullen wij uitnodigen voor een persoonlijk gesprek tijdens het evenement, om dieper op je individuele situatie in te gaan. Je kunt ook zelf om een dergelijk individueel gesprek vragen.

Na het event ontvang je een advies over jouw keuze voor de opleiding Creative Technology. Zonder advies kun je NIET worden toegelaten en deelname aan de studiekeuzecheck is verplicht om dit advies te kunnen krijgen. Je ontvangt meer informatie over het matchingevent op de campus per email, nadat je motivatiebrief, CV, portfolio en het resultaat van de onlinevragenlijst beschikbaar zijn op de UT en je je hebt aangemeld voor een matching event op de campus.

Matchingevent via Skype

Buitenlandse studenten, die niet naar de campus kunnen komen zullen worden uitgenodigd voor een ontmoeting per Skype zodra de motivatiebrief, CV, portfolio en het resultaat van de onlinevragenlijst beschikbaar zijn op de UT. Een aantal dagen voordat de Skype ontmoeting zal plaatsvinden ontvang je, per mail, meer informatie over de opleiding. Na het skypegesprek ontvang je een advies over jouw keuze voor de opleiding Creative Technology. Zonder advies kun je NIET worden toegelaten en deelname aan de studiekeuzecheck is verplicht om dit advies te kunnen krijgen.

Na een matchingevent

Na een matchingevent, op de campus of per Skype, ontvang je naast een advies ook een mail met informatie over Creative Technology studeren aan de University of Twente. Deelnemers aan het matchingevent op de campus ontvangen ook de sheets van de gegeven presentaties.

3     INSCHRIJVING

Nadat alle vereiste documenten zijn ingeleverd (waaronder ook een copy van het diploma dat je toelating tot de opleiding kan geven), je hebt deelgenomen aan een matching event en je hebt voldaan aan andere (o.a. financiële) verplichting ontvang je een toelatingsbesluit en kun je je inschrijven voor de opleiding Creative Technology aan de Universiteit Twente. See also: https://www.utwente.nl/ces/studentservices/en/enrolment/  

NB: Voor buitenlandse studenten kunnen iets andere regelingen gelden en benodigde documenten nodig zijn, zie ook https://www.utwente.nl/en/education/international-students/deadlines/bachelor-programmes/ en de informatie die per mail wordt toegezonden vanuit Admission Office en International Office

Chat offline (info)