Bas' ervaring

Studiekeuze gemaakt?

Tijdens elke module krijgen wij een groot project aangereikt. Door deze projecten leren wij de stof uit de colleges toe te passen in de praktijk. In ons eerste jaar hebben we al enkele projecten gekregen in opdracht van een écht bedrijf.

Eindopdracht module 4

De vierde module volgden wij samen met de opleiding Technical Computer Science. Voor het project in deze module waren er twee bedrijven die een webapplicatie nodig hadden. Aan ons de taak om deze voor een van de bedrijven in elkaar te zetten. We werken in projectteams van vijf studenten aan een project. Voor dit project moesten wij teams vormen met twee Business & IT-studenten en drie Technical Computer Science studenten. Ons projectteam had ervoor gekozen om een webapplicatie te maken voor ideeën van studenten. Het komt namelijk voor dat een studenten een goed idee hebben, maar dat zij het niet zelf kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld omdat het niet helemaal hun vakgebied is. Zulke ideeën kunnen zij in de app plaatsen. Het is de bedoeling dat iemand die verstand heeft van het betreffende vakgebied, het idee aanneemt en uitvoert.

Scrummen

We werkten in het project met een softwareontwikkelingsmethode genaamd scrum. Het was de bedoeling dat we hiermee iedere week een stuk werkende applicatie opleverden. Soms lukte dat niet, maar de klant vond dat niet heel erg, zolang we de week erna maar progressie toonden.

We zijn begonnen met brainstormen over wat de webapplicatie allemaal zou moeten bevatten. We hebben daarna een schets gemaakt van hoe de website eruit zou moeten zien. Nadat we de opzet gemaakt hadden, maakten we een afspraak met de klant. Tijdens deze afspraak vroegen we de klant wat de webapplicatie volgens hem moest bevatten. Daarna lieten we zien wat wij bedacht hadden en pasten we de vereisten (‘requirements’) voor de webapplicatie aan de behoeften van de klant aan.

Iedere week iets nieuws leren

Iedere week leerden we iets nieuws dat we weer in het project konden verwerken. We leerden bijvoorbeeld hoe we de requirements konden opstellen, maar natuurlijk ook hoe we de code moesten schrijven die we nodig hadden om de webapplicatie te maken. Die week en de weken erna zijn we bezig geweest met deel voor deel een stuk voor het project te schrijven, met oog op de requirements. Voor ons als Business & IT’ers was dit een ideaal project, omdat we tussen de klant en de informaticus stonden, maar ook de rol van informaticus op ons namen.

Dit project vind ik een leerzame, uitdagende en leuke manier om stof uit de colleges in de praktijk toe te passen. Aan het eind van een module heb je een werkend product, dat geeft gewoon echt het gevoel dat je leert met een doel.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies