studieprogramma BSc Business Information Technology

Studiekeuze gemaakt?

In het bedrijfsleven zijn tegenwoordig vrijwel alle aspecten van een onderneming – van de administratie, de financiën en het klantcontact tot de fabrieksinrichting en het machineonderhoud – nauw verweven met informatietechnologie. In deze uitdagende bacheloropleiding krijg je de expertise die je nodig hebt om bedrijven – inclusief al hun mensen, machines en processen – beter en duurzamer te helpen presteren in onze snel digitaliserende wereld. Je raakt thuis in de bedrijfskunde, met disciplines als business modelling, finance engineering en projectmanagement. Je wordt ook IT-deskundige met kennis van bijvoorbeeld programmeren, softwareontwerp, ERP - en workflow managementsystemen of de interactie tussen mensen en technologie (ERP is een afkorting van Enterprise Resource Planning; met een ERP-systeem automatiseer je logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen binnen één informatie- en managementsysteem). Met deze bachelor snap je de problemen en uitdagingen waarmee ondernemingen te maken hebben en kun je die omzetten in effectieve, gebruiksvriendelijke, toekomstgerichte softwaresystemen.

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

 • Jaar 1EC
 • Jaar 2EC
 • Jaar 3EC

VOOR HET EERST NAAR DE UNIVERSITEIT

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. We leggen alvast het een en ander uit.

 • Je volgt modules

  Je bacheloropleiding Business Information Technology duurt drie jaar en is ingericht volgens het Twents Onderwijsmodel. Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module behandel je een actueel thema uit de samenleving of het bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoeken van verbanden en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk.

 • Studiepunten, hoe werkt het?

  Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. Ook wel EC(s) genoemd, afgeleid van het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén EC staat voor 28 uur werk; elk jaar moet je 60 punten behalen.

  Jouw opleiding stelt het aantal uren vast per opdracht, projectverslag of examen. In het eerste jaar moet je minimaal 45 van de 60 punten halen om door te mogen naar het tweede jaar.

 • 45 studiepunten of hoger? Dan mag je naar het tweede jaar.

  Ons doel is om je zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, daarom hanteren we het principe van een Bindend Studieadvies (BSA). Alle eerstejaarsstudenten ontvangen hun BSA aan het einde van het jaar. Je krijgt een positief advies als je in het eerste jaar 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald, met een minimum van drie wiskundecomponenten. Een negatief advies is bindend en betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we je, ondanks een te lage score, toch een positief BSA geven, bijvoorbeeld als we voldoende vertrouwen hebben dat je op de juiste plek zit. Belemmeren persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of problemen jouw studieprestaties? Student Affairs Coaching & Counselling (SACC) helpt je verder.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies