Biomedische Technologie

Toelatingseisen

Je hebt toegang tot de bacheloropleiding Biomedische Technologie als je je vwo hebt afgerond met het profiel:

• Natuur & Techniek

• Natuur & Gezondheid + Wiskunde B en Natuurkunde

• Economie & Maatschappij + Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde

• Cultuur & Maatschappij + Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde

Wiskunde

Voor alle exacte opleidingen is wiskunde een onmisbare pijler. De ervaring leert dat wanneer je als student goed bent in de exacte vakken (Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde) je een grotere kans op succes hebt in de studie Biomedische Technologie dan wanneer je daar moeite mee hebt.

Bindend studieadvies

Het eerste jaar is vooral een jaar waarin duidelijk moet worden of de opleiding bij je past en of je het aan kunt. Bij twijfel over de haalbaarheid van de opleiding krijg je tussentijds een schriftelijk advies van de opleiding. De studieadviseur is beschikbaar om te kijken waar de schoen wringt en zo nodig te helpen bij het zoeken naar alternatieven. Ons doel is iedereen zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen. Aan het eind van het jaar krijgt iedereen een Bindend Studieadvies (BSA) over het al dan niet voortzetten van de opleiding. Je krijgt een positief advies als je 45 of 60 EC hebt gehaald uit het eerste jaar. We kijken daarbij niet alleen naar de behaalde resultaten, maar ook naar bijzondere omstandigheden als ziekte of andere persoonlijke factoren. Een negatief advies is bindend en betekent dat je de opleiding niet kunt voortzetten.

Chat offline (info)