Femmy's ervaring

Studiekeuze gemaakt?

Voorspelling van waterstanden

Femmy werkte aan haar eindopdracht voor module 3

Maak een voorspelling van de waterhoogte in de bocht van Walsoorden, voor morgen, over een week en over twee weken. Wanneer is dan de waterstand 1,50 meter boven NAP? Dat was de opdracht die we kregen van onze docent. Op het eerste gezicht een leuke opdracht, maar dan de vraag: hoe doe je dat eigenlijk? Wat beïnvloedt die waterhoogte nou eigenlijk en hoe groot zijn die invloeden?

Wij zijn toen begonnen met opzoeken welke factoren de waterhoogte beïnvloeden. We vonden heel wat factoren, maar veel waren onbruikbaar, omdat hun precieze invloed onduidelijk is of heel erg klein. Ook was de informatie-uitwisseling binnen onze groep niet optimaal: vaak vertelden we de informatie aan elkaar zonder naar elkaar te luisteren. Dit kwam ook mooi terug in de samenwerkingscursus die we volgden. Daar kregen we een opdracht waarin iedereen beperkte informatie had en we samen een vraag moesten oplossen. Eerst vertelden we allemaal door elkaar heen welke informatie we hadden, maar dat werkte natuurlijk niet. Toen we daarna keken naar wat de vraag was en welke informatie daarvoor nodig was en iedereen goed naar elkaar luisterde, kwamen we heel snel tot een oplossing. Dit laat dus zien dat bedenken welke informatie precies nodig is, beter werkt dan maar gewoon beginnen en zien waar je uitkomt.

Ons project kwam langzaam op gang. Dat kwam vooral doordat we de wiskunde nog moesten leren die nodig was om een goede voorspelling te maken. Pas toen we de fouriertransformaties goed beheersten, was het tijd om echt aan het werk te gaan. De voorspelling hebben we toen gemaakt in het programma MATLAB. Op basis van oude waterstanden maakte onze functie een voorspelling voor de twee weken vooruit.

Nadat we een redelijke voorspelling hadden (dachten we), was het tijd om te kijken of die voorspelling wel echt zo goed was. Daarvoor konden we gebruikmaken van het vak Kansrekening. Helaas bleek toen dat onze voorspelling niet zo goed was: soms week die wel heel erg af van de werkelijke waterstand. Gelukkig kwamen we er snel achter waar het aan lag. Onze voorspelling was vooral gefocust op de tijdstippen waarop het water de 1,50 meter passeerde en niet op de hoogte van het water in het maximum (vloed) en minimum (eb). Uiteindelijk zijn we er na veel gepuzzel uit gekomen en hebben we het project afgesloten met een presentatie over onze werkwijze, onze voorspelling en de kwaliteit van de voorspelling.

Door de manier waarop dit project is opgesteld, waarbij je dus meteen kennis toepast die je net hebt geleerd, ga je de vakken beter begrijpen en zie je ook meteen wat je ermee kunt. Hierdoor worden de vakken een stuk tastbaarder en leuker.


Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies