Programma 2017

Workshop 3 Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs geven door omdraaien en weglaten

Naam workshopleider

 

Fred Janssen

Naam instelling/organisatie

 

ICLON

Titel workshop

Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs geven door omdraaien en weglaten

Omschrijving workshop

 

 Iedere docent zal met plezier terugkijken op de eigen lessen waarin de leerlingen werden uitgedaagd en zichzelf overtroffen. In dergelijke uitdagende lessen leren leerlingen niet alleen veel van jou, maar leer jij ook vaak weer iets nieuws over lesgeven. Je hebt dan immers vaak iets nieuws uitgeprobeerd dat goed uitpakte. In deze workshop wordt een praktische toolkit aangereikt waarmee je je onderwijsrepertoire van gedifferentieerd uitdagende lessen bijna eindeloos kan uitbreiden. Daarbij bouw je telkens stapsgewijs voort op wat je wil en al kan, zodat je in flow blijft en zowel controleverlies als verveling wordt voorkomen. Kenmerkend voor deze benadering is dat voor elke stapsgewijze vernieuwing telkens jouw bestaande lesonderdelen als uitgangspunt worden genomen. Ik laat zien dat je door omdraaien en selectief weglaten van bestaande lesonderdelen iedere les snel en eenvoudig gedifferentieerd uitdagend kunt maken.


Omschrijving werkvorm

Na een korte introductie gaan de deelnemers een zelfgekozen les gedifferentieerd uitdagend maken door omdraaien en weglaten.

Er is een gratis boek beschikbaar over deze benadering met voorbeelduitwerkingen voor bijna alle vakken van PO en VO. Ter voorbereiding op de workshop is het zinvol om  de voorbeelden voor het schoolvak waarin je geïnteresseerd bent even door te kijken.

https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksoutput/iclon/uitdagend-gedifferentieerd-vakonderwijs


Voor wie?

Docenten, Teamleiders, Lerarenopleiders.