Arbeidsvoorwaarden

Woon-werkverkeer en huisvesting

Als medewerker van de UT kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer, tijdelijke huisvesting buiten je woonplaats of een verhuizing. Je moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De UT heeft dit vastgelegd in de Regeling tegemoetkomingen in de kosten van verhuizing, huisvesting buiten de woonplaats en woon-werkverkeer.

Kom je niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer? Dan kun je in het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden verlofuren of bruto salaris ruilen tegen een belastingvrije kilometervergoeding. In het keuzemodel kun je ook verlofuren of bruto salaris ruilen tegen een fiets of een onderhoudsbijdrage voor je fiets. Dit ruilen levert jou een fiscaal voordeel op.