Zie Arbeidsvoorwaarden

Woon-werkverkeer en huisvesting

Als medewerker van de UT kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor verhuizing, tijdelijke huisvesting en woon-werkverkeer. Je moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De UT heeft deze voor haar medewerkers vastgelegd in de Regeling tegemoetkomingen in de verhuiskosten, tijdelijke huisvesting en woon-werkverkeer.

Kom je niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer? Dan kun je mogelijk wel in het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden verlofuren of bruto salaris ruilen tegen een belastingvrije kilometervergoeding. In het keuzemodel kun je ook verlofuren of bruto salaris ruilen tegen een fiets of een onderhoudsbijdrage voor je fiets. Dit ruilen levert jou een fiscaal voordeel op. Medewerkers die gebruik maken van de 30% regeling kunnen overigens geen gebruik maken van deze optie in het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden.