Zie Verlof

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Als je in verwachting bent, dan heb je voorafgaand aan de bevalling recht op zwangerschapsverlof. Na de bevalling heb je recht op bevallingsverlof.

Verklaring

Om voor zwangerschaps- en bevallingsverlof in aanmerking te komen, moet je tijdig een verklaring van de behandelend arts of verloskundige hebben, met daarin de vermoedelijke bevallingsdatum. Deze verklaring voeg je toe aan je aanvraag voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof via de Leave Portal in MyHR/Afas. Hier moet je tevens aangeven wanneer je het zwangerschapsverlof wilt laten ingaan.

Duur van het verlof

De ingangsdatum van het zwangerschapsverlof ligt minimaal vier en maximaal zes weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum. Het zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van de bevalling. Op de dag na de bevalling gaat het bevallingsverlof in. Het bevallingsverlof duurt minstens 10 weken. Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof samen bedragen altijd minimaal 16 weken. Als de bevalling ná de vermoedelijke bevallingsdatum plaatsvindt, dan is de totale periode langer dan 16 weken.

Langer verlof bij meerling

Wanneer je een tweeling of meer kinderen verwacht, kun je 8 tot 10 weken voordat je bent uitgerekend met verlof. Je hebt recht op minimaal 20 weken voor je totale zwangerschaps- en bevallingsverlof. Na de bevalling heb je recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof. Hoelang je totale verlof duurt hangt van je bevallingsdatum af. Beval je bijvoorbeeld eerder dan de uitgerekende datum? Dan is je zwangerschapsverlof korter. De gemiste dagen van je zwangerschapsverlof worden dan opgeteld bij het bevallingsverlof. 

Ziekenhuisverblijf baby

Als de baby tijdens het bevallingsverlof langere tijd in het ziekenhuis verblijft, wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal opnamedagen, te rekenen vanaf de achtste dag van de opname tot en met de laatste dag van het oorspronkelijke bevallingsverlof. De verlenging bedraagt maximaal 10 weken.

Flexibel opnemen

Je mag de laatste periode van het bevallingsverlof flexibel opnemen. Dit gaat om het verlof dat overblijft vanaf 6 weken na de datum van de bevalling. Dit deel van het bevallingsverlof kun je gespreid opnemen in een periode van maximaal 30 weken. Je doet dit in overleg met jouw leidinggevende. De aanvraag voor flexibele opname van het bevallingsverlof dien je uiterlijk 3 weken na de bevallingsdatum in bij jouw faculteit of dienst.

Overlijden moeder

Als de moeder overlijdt tijdens het bevallingsverlof, dan kan haar partner het resterende verlof overnemen. Het gaat dan om verlof voor de periode tot 10 weken na de bevalling. De partner neemt dit verlof op bij de eigen werkgever en heeft tijdens het verlof recht op loondoorbetaling. De partner krijgt dit verlof ook als de moeder geen recht had op bevallingsverlof, bijvoorbeeld omdat zij niet werkte of zelfstandige was.