Zie Verlof

Wettelijke verplichtingen

Je kunt verlof krijgen om kiesrecht uit te oefenen en aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen, echter alleen als dit in jouw vrije tijd niet mogelijk is.