Verlof

Wettelijke verplichtingen

Je kunt verlof krijgen om kiesrecht uit te oefenen en aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen, echter alleen als dit in jouw vrije tijd niet mogelijk is.