Als je vanwege indiensttreding bij de Universiteit Twente of overplaatsing naar een andere standplaats gaat verhuizen, krijg je hiervoor twee dagen verlof. Hangt je verhuizing samen met overplaatsing naar een andere standplaats, dan krijgt je bovendien maximaal twee dagen verlof voor het zoeken naar een andere woning.