Als je een studie volgt in opdracht van jouw faculteit of dienst, dan krijg je verlof met behoud van salaris voor het volgen van lessen en het deelnemen aan tentamens en examens e.d., tenzij het verlof het belang van de faculteit of dienst schaadt. Daarnaast kun je extra studieverlof krijgen ter voorbereiding van een tentamen of examen.

Ook voor een studie die je op eigen initiatief volgt, kan jouw faculteit of dienst je verlof met behoud van salaris verlenen. Hiertoe moet je een aanvraag indienen bij de beheerder van de faculteit of dienst waar je werkt.

Zie voor verdere informatie de Regeling Opleidingen Universiteit Twente.