Zie Verlof

Sabbatical verlof

Het is mogelijk om buitengewoon verlof van lange duur ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden (sabbatical leave) aan te vragen. De faculteit of eenheid kan dit verlof verlenen voor de duur van maximaal 12 maanden, met geheel, gedeeltelijk of zonder behoud van salaris.

Wat moet ik regelen als ik voor langer dan 10 weken naar het buitenland ga?