Zie Verlof

Sabbatical verlof

Het is mogelijk om buitengewoon verlof van lange duur ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden (sabbatical leave) aan te vragen. De faculteit of eenheid kan dit verlof verlenen voor de duur van maximaal 12 maanden, met geheel, gedeeltelijk of zonder behoud van salaris. De leidinggevende en medewerker maken afspraken over over de invulling en opname van het verlof, de bezoldiging tijdens het verlof, de betaling van de pensioenpremie en opbouw en opname van compensatie- en vakantie- uren.

Ga je voor langere tijd naar het buitenland voor je sabbatical leave lees dan deze belangrijke informatie.