Zie Verlof

Geboorteverlof

Geboorteverlof

Als je partner is bevallen van een kind heb je recht op volledig doorbetaald verlof van eenmaal je arbeidsduur per week. Het geboorteverlof moet worden opgenomen binnen een periode tot vier weken na de dag van bevalling. Je registreert het geboorteverlof in de Leave Portal van MyHR/Afas via Request Birth leave.

Aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 heb je recht op aanvullend geboorteverlof als je partner is bevallen van een kind. De duur hiervan is maximaal 5 keer je arbeidsduur per week. Bij het UWV wordt door je werkgever een uitkering aangevraagd ter hoogte van max 70% van het max dagloon. Deze uitkering komt de UT toe. Jouw salaris wordt tijdens het aanvullend geboorteverlof voor 100% doorbetaald. Dit is geregeld in de verlofregeling Universiteit Twente.

Je komt in aanmerking voor het aanvullend geboorteverlof als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je kind is geboren op of na 1 juli 2020.
 • Je hebt eerst het standaard geboorteverlof opgenomen van 1 keer
  je wekelijkse arbeidsduur.
 • Je bent de partner van de moeder van het kind en één van de
  volgende situaties geldt:
  • Je bent echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de moeder
   van het kind.
  • Je hebt het kind erkend.
  • Je woont ongehuwd samen met de moeder van het kind.

Wil je het aanvullend geboorteverlof opnemen, registreer dit, na afstemming met je leidinggevende, in de Leave Portal van MyHR/Afas via Request Birth Leave.

De totale duur van het aanvullend geboorteverlof wordt bepaald aan de hand van het aantal weken verlof dat je wilt opnemen: keuze uit 1, 2, 3, 4 of 5 keer je arbeidsduur per week. Het totaal aantal uren dat overeenkomt met je keuze kun je vervolgens spreiden, zolang het is opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte van je kind.