Zie Verlof

Geboorteverlof

Geboorteverlof

Als je partner is bevallen van een kind heb je recht op volledig doorbetaald verlof van eenmaal je arbeidsduur per week. Het geboorteverlof moet worden opgenomen binnen een periode tot vier weken na de dag van bevalling. Je registreert het geboorteverlof in de webapplicatie ‘verlofaanvraag’ onder “Soort verlof”.

Aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 heb je recht op aanvullend geboorteverlof als je partner is bevallen van een kind. De duur hiervan is maximaal 5 keer je arbeidsduur per week. Bij het UWV wordt door je werkgever een uitkering aangevraagd ter hoogte van max 70% van het max dagloon. Deze uitkering komt de UT toe. Jouw salaris wordt tijdens het aanvullend geboorteverlof voor 100% doorbetaald. Dit is geregeld in de verlofregeling Universiteit Twente.

Je komt in aanmerking voor het aanvullend geboorteverlof als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je kind is geboren op of na 1 juli 2020.
 • Je hebt eerst het standaard geboorteverlof opgenomen van 1 keer je wekelijkse arbeidsduur.
 • Je bent de partner van de moeder van het kind en één van de volgende situaties geldt:
       Je bent echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de moeder van het kind.
       Je hebt het kind erkend.
       Je woont ongehuwd samen met de moeder van het kind.

Wil je het aanvullend geboorteverlof opnemen, geef dit na afstemming met je leidinggevende door aan de HR-afdeling onder vermelding van:

 • De geboortedatum van het kind.
 • Het aantal weken verlof dat je wilt opnemen (keuze uit 1, 2, 3, 4 of 5 hele werkweken).
 • De ingangsdatum.
 • De verklaring dat je eerst het standaard geboorteverlof hebt opgenomen.
 • De eventuele spreiding van het geboorteverlof. Het aanvullend geboorteverlof moet opgenomen zijn binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

Je registreert het aanvullend geboorteverlof in de webapplicatie ‘verlofaanvraag’ onder “Soort verlof”.