Verlof

Familiegebeurtenissen

In bepaalde situaties heb je recht op extra verlof. Je moet dit verlof zo mogelijk uiterlijk 24 uur van tevoren aanvragen bij het secretariaat van jouw faculteit of dienst.

Gebeurtenis

Extra verlof

jouw huwelijk

5 kalenderdagen

huwelijk bloed- of aanverwanten 1e en 2e graad

1 kalenderdag als de viering plaatsvindt op een dag waarop jij normaal werkt

overlijden van jouw partner

de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie

overlijden bloed- of aanverwanten 1e graad

maximaal 4 kalenderdagen

overlijden bloed- of aanverwanten 2e graad

maximaal 2 kalenderdagen

of maximaal 4 kalenderdagen als jij de begrafenis of crematie en/of de nalatenschap moet regelen

overlijden bloed- of aanverwanten 3e en 4e graad

de tijd die nodig is om de begrafenis of crematie bij te wonen, met een maximum van 1 kalenderdag

overlijden van degene die samenwoont met een broer of zus van jouw partner

maximaal 1 kalenderdag

bevalling van jouw partner

maximaal 2 kalenderdagen

jouw 25- en 40-jarige huwelijksjubileum

1 kalenderdag als je het viert op een dag waarop jij normaal werkt

25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van jouw (stief)ouders of de (stief)ouders van jouw partner

1 kalenderdag als de viering plaatsvindt op een dag waarop jij normaal werkt

Bij het overlijden van bloedverwanten en aanverwanten in de 2e graad is een maximum aantal verlofdagen aangegeven. In de praktijk kan dikwijls volstaan an worden met minder verlof.