Zie Verlof

Educatief verlof

Als medewerker van de UT kun je in aanmerking komen voor educatief verlof. Educatief verlof heeft tot doel jouw functioneren binnen de U T positief te beïnvloeden, dan wel jouw loopbaanperspectieven te verbeteren. Je kunt het verlof gebruiken voor het volgen van een opleiding of cursus, het uitwisselen of opfrissen van kennis of het opdoen van specialistische ervaring.

Je komt alleen in aanmerking voor educatief verlof als je ten minste vijf jaar in dienst bent van de UT én op het moment van het verlof een vast dienstverband hebt. Na afloop van een periode van educatief verlof moet je opnieuw vijf jaar bij de UT werken om weer in aanmerking te komen voor educatief verlof.

Je kunt maximaal drie maanden aaneengesloten educatief verlof opnemen voor je volledige arbeidsduur. Het is ook mogelijk om het educatief verlof op te nemen voor een deel van de arbeidsduur. Zo kun je het verlof over een langere periode uitspreiden. De faculteit of dienst moet hier wel mee instemmen.

Gedurende het educatief verlof betaalt de UT jouw salaris door. De faculteit of dienst kan je bovendien een tegemoetkoming geven in koste die samenhangen met het verlof. Denk hierbij aan opleidingskosten of reis- en verblijfkosten.

Je vraagt educatief verlof uiterlijk drie maanden van tevoren aan bij de faculteit of dienst. Bij de aanvraag overleg je een educatief plan dat jij opstelt in overleg met jouw leidinggevende. In dit plan geef je aan hoe je het educatief verlof wilt invullen, welke kosten hiermee zijn gemoeid en wat de relatie is met jouw werk bij de UT. Tevens overleg je een begroting. Het plan behoeft de goedkeuring van de faculteit of dienst.

Hier vind je informatie over de regeling eduatief verlof.

Ga je voor je educatief verlof voor langere tijd naar het buitenland, kijk dan hier.