Zie Verlof

Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof

Bij calamiteiten kun je in aanmerking komen voor extra verlof. Een calamiteit is een onvoorziene omstandigheid of een zeer bijzondere gebeurtenis in je persoonlijke leven die direct jouw aandacht vraagt. Hierdoor kun je korte tijd niet werken. Denk bijvoorbeeld aan een waterleiding die gesprongen is, een ziek kind dat van school moet worden gehaald, een (spoedeisend) doktersbezoek dat alleen onder werktijd kan plaats vinden of het overlijden van een direct familielid. Het verlof duurt zo lang als redelijkerwijs nodig is om de eerste problemen op te lossen. Op jaarbasis krijg je maximaal twee werkdagen calamiteitenverlof. Je informeert je leidinggevende zo spoedig mogelijk over de calamiteit en geeft aan hoe lang het naar verwachting gaat duren. Je vraagt het calamiteitenverlof achteraf aan via de webapplicatie “Verlofaanvraag ”.