Zie Verlof

Adoptie en pleegzorg

Adopteer je een kind of neem je een pleegkind op in jouw gezin? Dan heb je recht op maximaal zes weken doorbetaald verlof. Je kunt dit verlof opnemen in een aaneengesloten periode. Je mag het verlof ook gespreid opnemen over een periode van 26 weken. Deze periode kan ingaan vanaf vier weken voordat je het kind in jouw gezin opneemt. Je mag het verlof ook later opnemen. Dit kan tot 22 weken nadat je het kind in jouw gezin hebt opgenomen.
Verlof voor adoptie of pleegzorg vraag je uiterlijk drie weken voor de ingangsdatum aan bij jouw leidinggevende. Na goedkeuring vraag je samen met de UT een adoptie- of pleegzorguitkering (Wet arbeid en zorg) aan bij UWV. Omdat de UT tijdens het verlof jouw salaris volledig doorbetaalt, valt deze uitkering toe aan de UT.