Je hebt recht op een bereikbaarheidstoelage als je in schriftelijke opdracht (vrij) regelmatig bereikbaar en beschikbaar moet zijn om bij oproep arbeid te verrichten. De faculteit of eenheid beslist hierover.
Je hebt geen recht op een bereikbaarheidstoelage als je functie is ingedeeld in een functieprofiel behorend tot de functiefamilie Onderwijs en Onderzoek of als voor jou een hogere salarisschaal geldt dan schaal 10.
Een bereikbaarheidsdienst heeft een minimale omvang van 4 uren. De toelage bedraagt per vol uur bereikbaarheid 10% van je salaris per uur, maar niet meer dan van het maximumsalaris van salarisschaal 3.
Bij spoedeisend werk (te bepalen door de faculteit of eenheid) kan sprake zijn van een overwerkvergoeding in plaats van de toelage. Hier vind je het formulier bereikbaarheidsdienst.

Artikel 12 Toelageregeling Universiteit Twente