Service Portal

Woon-werkverkeer, huisvesting en verhuizing

Als medewerker van de UT kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor verhuizing, tijdelijke huisvesting en woon-werkverkeer. Je moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De UT heeft deze voor haar medewerkers vastgelegd in de Regeling tegemoetkomingen in de verhuiskosten, tijdelijke huisvesting en woon-werkverkeer.

Covid-19 gerelateerde wijzigingen

Er is tijdelijke aanvullende informatie beschikbaar over reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten tijdens Covid-19.

Kom je niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer? Dan kun je mogelijk wel in het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden verlofuren of bruto salaris ruilen tegen een belastingvrije kilometervergoeding. In het keuzemodel kun je ook verlofuren of bruto salaris ruilen tegen een fiets of een onderhoudsbijdrage voor je fiets. Dit ruilen levert jou een fiscaal voordeel op. Medewerkers die gebruik maken van de 30% regeling kunnen overigens geen gebruik maken van deze optie in het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden.

 • Woon-werkverkeer

  Heb je een tijdelijk dienstverband met de UT en woon je op het moment van indiensttreding buiten de standplaats? Dan kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer per openbaar vervoer. De standplaats is het gebied binnen een straal van 25 kilometer rond je reguliere werkplek (de UT). Enkel wanneer reizen per openbaar vervoer zeer ondoelmatig is, kun je een kilometervergoeding krijgen voor het woon-werkverkeer per auto.

  Voor woon-werkverkeer wordt gebruik gemaakt van de NS Businesscard, tweede klasse. Deze persoonlijke NS Businesscard krijg je van de UT en deze wordt tevens gebruikt voor dienstreizen binnen Nederland. De tegemoetkoming is gebaseerd op het adres waar je woont op het moment van aanstelling. Verhuis je later richting de standplaats, dan gaat de tegemoetkoming omlaag. Bedraagt de afstand tussen je nieuwe adres en je werkplek minder dan 25 kilometer? Dan stopt de tegemoetkoming. Bij verhuizing naar een adres dat verder van de standplaats ligt, wordt de tegemoetkoming niet verhoogd.

  Is een OV-jaarabonnement, een NS-jaarabonnement of een NS-trajectabonnement de meest voordelige optie voor je woon-werkverkeer? Dan koopt de UT dit abonnement voor je in. Je krijgt dan een persoonlijke NS Businesscard, waar het abonnement aan gekoppeld is.

  Bij gebruik van andere vervoerbewijzen, omdat je buiten Nederland woont en geen gebruik kunt maken van de NS Businesscard voor je woon-werkverkeer, declareer je de kosten via de webapplicatie Reiskosten woon-werkverkeer. Je vindt deze webapplicatie op myHR/AFAS.

  Heb je een vast dienstverband of woon je binnen de standplaats? Dan krijg je geen tegemoetkoming voor woon-werkverkeer. Wel kun je mogelijk in het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden vakantie-uren of brutosalaris ruilen tegen een belastingvrije kilometervergoeding. Dit levert jou een fiscaal voordeel op.

 • Tijdelijke huisvesting buiten de woonplaats

  Woon je op het moment van het ingaan van je dienstverband met de UT ten minste 25 kilometer van je nieuwe werkplek en kun je na indiensttreding vanwege de reisafstand of -tijd niet dagelijks heen en weer reizen? Heb je tevens een tijdelijk dienstverband of een klein dienstverband met een hoofdfunctie elders? Dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van huisvesting buiten je woonplaats. Van huisvesting buiten je woonplaats is sprake als je de woonruimte in je woonplaats aanhoudt en daarnaast tijdelijk in een pension, op kamers of vergelijkbaar onderkomen verblijft, binnen een straal van 25 kilometer van je werkplek. Jouw eenheid bepaalt of je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

  De werkelijke kosten voor tijdelijke huisvesting worden vergoed, met een maximum van € 300,- per maand. Medewerkers die gebruik maken van de 30% regeling zijn uitgesloten van deze tegemoetkoming. 

  Je declareert de tegemoetkoming via "My Claims" in myHR/AFAS.  Daarbij overleg je bewijsstukken van de kosten van je tijdelijk onderkomen. Let op dat de declaraties uiterlijk binnen 6 maanden zijn gedaan. Latere declaraties worden niet uitbetaald. 

  De salarisadministratie betaalt de tegemoetkoming uit. Na twee jaar wordt de vergoeding bruto uitbetaald. Dit heeft te maken met het feit dat de tegemoetkoming na twee jaar onderhevig is aan loonheffing.

  Als je een tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting ontvangt, dan heb je recht op een vergoeding om één keer per week naar je woonplaats te reizen. Woon je in Nederland, dan maak je hiervoor gebruik van de NS Businesscard, tweede klasse. Woon je in het buitenland of is de reis per openbaar vervoer zeer ondoelmatig dan kun je je vervoersbewijs, danwel een kilometervergoeding à € 0,19 declareren via "My Claims" in myHR/AFAS. Maandelijks mag je hierbij maximaal €400,- declareren.

 • Verhuizen

  Tegemoetkoming in de verhuiskosten

  Je komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten als je voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

  • Je woont op het moment van aanstelling buiten de standplaats (zie tabel hieronder). De standplaats is het gebied binnen een straal van 25 kilometer rond je reguliere werkplek.
  • Je verhuist binnen twee jaar na indiensttreding naar een adres binnen de standplaats.
  • Met de verhuizing wordt de afstand tussen je woning en je werkplek met minimaal 60% verkort.

  De tegemoetkoming bedraagt €3500,-. Verhuis je vanuit het buitenland naar de standplaats? Je hebt voorts recht op een vergoeding voor de enkele reis ticket(s) naar Nederland voor jou en je naaste gezinsleden (echtgenoot/kind) (een retour ticket is ook toegestaan, mits deze even duur of goedkoper is dan de enkele reis ticket).

  Gaan jij en je partner beiden werken voor de UT dan mag slechts één van beiden de verhuiskostenvergoeding aanvragen.

  De tegemoetkoming in de verhuiskosten is belastingvrij indien de UT deze vergoeding op het moment van uitbetaling netto mag verstrekken volgens de dan geldende fiscale regels. In alle overige gevallen moet de UT loonheffing inhouden op de tegemoetkoming. Als je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten dan declareer je deze via de “My claims” in MyHR/Afas.

  Verlof wegens verhuizing

  Je hebt recht op twee extra dagen verlof als je naar de standplaats verhuist vanwege je indiensttreding bij de UT, of als je moet verhuizen omdat je wordt overgeplaatst naar een andere standplaats. Bij overplaatsing krijg je daarnaast nog maximaal twee extra dagen verlof om een andere woning te zoeken.

  Standplaats

  De standplaats is het gebied binnen een straal van 25 kilometer rond je reguliere werkplek. Voor de meeste medewerkers is de werkplek op de campus van de UT. De standplaats omvat dan in elk geval de volgende woonplaatsen (ook andere woonplaatsen kunnen (deels) binnen de standplaats vallen. Deze zijn niet opgenomen in onderstaande lijst):

  Bentelo
  Beuningen
  Borne
  Bornerbroek
  Delden (Ambt)
  Deurningen
  Eibergen
  Enschede 
  Fleringen
  Glane
  Glanerbrug
  Haaksbergen
  Haarle
  Hengelo (ov)
  Hengevelde

  Hertme
  Losser
  De Lutte
  Neede
  Nutter
  Oldenzaal
  Overdinkel
  Rekken
  Reutum
  Rietmolen
  Rossum
  Saasveld
  Weerselo
  Zenderen

My bookmarks

Manage

Please wait a moment...