Je hebt recht op een vakantie-uitkering van 8% van je salaris. Sommige toelagen tellen mee voor de hoogte van de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering wordt jaarlijks uitbetaald in de maand mei. Ga je met ontslag, dan vindt er een afrekening plaats bij de laatste salarisbetaling of in de maand na je ontslag.