Je hebt recht op een vakantie-uitkering van 8% van je salaris. Alle toelagen zijn onderdeel van de bezoldiging en tellen mee voor de berekening van de vakantie-uitkering behalve de toelage voor arbeid op ongebruikelijke werktijden tot 1 jaar, afbouwtoelage voor arbeid op ongebruikelijke werktijden tot een jaar, bereikbaarheidstoelage tot 1 jaar en bijzondere vergoeding.

De vakantie-uitkering wordt jaarlijks uitbetaald in de maand mei. Ga je met ontslag, dan vindt er een afrekening plaats bij de laatste salarisbetaling.