Je kunt in aanmerking komen voor een waarnemingstoelage als je voor langere tijd een functie waarneemt die in een hogere salarisschaal is ingedeeld. Daarvoor moet de waarneming wel ten minste 30 dagen duren. De beheerder van de eenheid beslist hierover.

De hoogte van de toelage komt overeen met het verschil tussen jouw salaris en het salaris dat jij zou krijgen als je de hogere functie blijvend zou uitoefenen. Voor het bepalen van het salaris van de hogere functie wordt uitgegaan van de trede met het eerstvolgende hogere salaris (in vergelijking met je eigen salaris) in de hogere schaal.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een volledige waarneming, gedeeltelijke en beperkte waarneming:

  • volledige waarneming is een zodanige waarneming dat in plaats van je eigen functie de hogere functie volledig wordt waargenomen met alle verantwoordelijkheden van dien;
  • bij gedeeltelijke waarneming wordt de toelage naar evenredigheid van de aard en de omvang van de waar te nemen werkzaamheden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden door de beheerder van de eenheid bepaald;
  • bij beperkte waarneming wordt geen waarnemingstoelage toegekend. Van beperkte waarneming is sprake als je minder dan 8 uur per week waarneemt of de waar te nemen werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn niet van een hoger niveau dan je eigen functie.

Artikel 6 Toelageregeling Universiteit Twente