Zie Toelagen

Arbeid op ongebruikelijke werktijden (toelage)

Je hebt recht op een toelage voor arbeid op ongebruikelijke werktijden (toelage onregelmatige dienst) als je - anders dan bij wijze van overwerk - in opdracht arbeid verricht op onder genoemde tijden. De faculteit of dienst beslist hierover.
Je hebt geen recht op een toelage onregelmatige dienst als je functie is ingedeeld in een functieprofiel behorend tot de functiefamilie Onderwijs en Onderzoek of als voor jou een hogere salarisschaal geldt dan schaal 10.

De extra vergoeding per gewerkt uur bedraagt een percentage van je salaris per uur. Het percentage is afhankelijk van de dag en het tijdstip waar op wordt gewerkt:

  • Maandag tot en met vrijdag tussen 0:00 uur en 7:00 uur en tussen 20:00 uur en 24:00 uur: 40%
  • Zaterdag: 40%
  • Zondag en feestdagen: 75%

Als je na 1 april 1997 in dienst bent getreden kan in overleg worden afgezien van deze toelage mits de werktijden liggen binnen de grenzen van de bedrijfstijd en mits het gaat om vaste werktijden.

Artikel 10 en 11 Toelageregeling Universiteit Twente