Je kunt in aanmerking komen voor een overwerkvergoeding als je tot het ondersteunend- en beheerspersoneel behoort én jouw functie ingedeeld is in salarisschaal 10 of lager. Van overwerk is sprake als je in opdracht van je leidinggevende incidenteel buiten de met jouw afgesproken tijden werkt waardoor je in een werkperiode in totaal meer uren werkt dan je formeel in dienst bent van de UT. De werkperiode is standaard één week. Voor medewerkers van de Beveiliging en de Catering geldt een werkperiode van vier weken. Werk je minder dan een half uur aansluitend aan je dagelijkse werktijd over? Dan ontvang je geen overwerkvergoeding.

De overwerkvergoeding bestaat in de regel uit extra verlof gelijk aan de duur van het overwerk met een opslag van:

  • 25% voor overwerkuren op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur
  • 50% voor overwerkuren op maandag tot en met vrijdag voor 07.00 uur of na 18.00 uur en de uren op zaterdag tussen 0.00 uur en 16.00 uur
  • 100% voor overwerkuren op zaterdag na 16.00 uur en de overwerkuren op zon- of feestdagen.

De faculteit of dienst kan besluiten om de vergoeding niet in de vorm van extra verlof uit te keren, maar als een bedrag in geld. In dat geval declareer je de overwerkvergoeding in de webapplicatie Overwerkregistratie. Je vindt deze webapplicatie onder “Mijn UT Applicaties”.”