Zie Salaris en beloning

Toelagen, overwerkvergoeding en gratificaties

Naast het salaris en de daarop gebaseerde vakantie- en eindejaarsuitkering, kan de faculteit of dienst een toelage, gratificatie of overwerkvergoeding toekennen.