Zie Salaris en beloning

Salarisstrook en jaaropgave

Maandelijks ontvang je een digitale specificatie van je salaris die je zelf op kan vragen via MyHR/Afas. Van elk kalenderjaar ontvang je een jaaropgave van het totale salaris, premies en loonbelasting. Documenten zijn op te vragen en in te zien via myHR/AFAS.